لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(525)
چاپ مجدد (665)
تالیف (1169)
ترجمه (21)
تهران (959)
شهرستان (231)
كودك و نوجوان (1101)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک پرنده، یک پسر
بازنويسي:محبوبه موسوی ؛ نقاش:مرتضی خبازیان‌زاده - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 2 -96-6224-964 انتخاب
2- سفر سخت
بازنويسي:مرتضی خبازیان‌زاده - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 0 -97-6224-964 انتخاب
3- شناخت اساطیر ایران: بر اساس طومار نقالان (پیوست: داستانهایی از شاهنامه و ...)
نويسنده:جابر عناصری - سروش - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 8 -027-376-964 انتخاب
4- زال و سیمرغ
بازنويسي: خانه‌ادبیات ؛ نقاش:پری‌ناز شجره - خانه ادبیات - 8 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -97-7245-964 انتخاب
5- ضحاک ستمگر و کاوه آهنگر
بازنويسي: خانه‌ادبیات ؛ نقاش:پری‌ناز شجره - خانه ادبیات - 6 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -99-7245-964 انتخاب
6- سهراب
اقتباس گر:محمد قاسم‌زاده - نشر قطره - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 6 -401-119-600-978 انتخاب
7- اسفندیار
اقتباس گر:محمد قاسم‌زاده - نشر قطره - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 9 -286-119-600-978 انتخاب
8- کاوه آهنگر
نويسنده:امیرهوشنگ اسکندری ؛ تصويرگر:طاهره سپیدکاویانی - اردیبهشت - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 2 -075-171-964-978 انتخاب
9- نبرد رستم و افراسیاب
نويسنده:امید پناهی‌آذر ؛ تصويرگر:مریم ثقفی - خانه هنر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -83-2879-964-978 انتخاب
10- دژ سپند و کودکی رستم
نويسنده:امید پناهی‌آذر ؛ تصويرگر:مریم ثقفی - خانه هنر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 9 -80-2879-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 119