لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (7)
تالیف (14)
ترجمه (3)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 300 نسخه - 135000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
2- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
3- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - حتمی،شرکت جازیکا - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی تمرین
نويسنده:سیده‌زیبا اجتهد - پرسیس - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -05-6127-600-978 انتخاب
5- سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام (برنامه‌نویسی پیشرفته)
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 9 -327-355-600-978 انتخاب
6- اصول مربیگری پرورش اندام برنامه‌نویسی پیشرفته
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 3 -262-355-600-978 انتخاب
7- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - عصر انتظار - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
8- علم تمرین
نويسنده:رحمن سوری ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -7074-03-964-978 انتخاب
9- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
10- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 6000 نسخه - 18000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2