لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (7)
تالیف (14)
ترجمه (3)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - حتمی،شرکت جازیکا - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
2- برنامه‌ریزی تمرین
نويسنده:سیده‌زیبا اجتهد - پرسیس - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -05-6127-600-978 انتخاب
3- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
4- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
5- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
6- راهنمای NSCA در طراحی تمرین
نويسنده:جی هافمن ؛ مترجم:سیدمحسن آوندی ؛ مترجم:کیوان خرمی‌پور - دانشگاه سمنان - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400 نسخه - 250000 ریال - 1 -76-7065-600-978 انتخاب
7- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
8- کراس فیت: همه چیز درباره کراس فیت
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 2 -326-355-600-978 انتخاب
9- علم تمرین
نويسنده:رحمن سوری ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -7074-03-964-978 انتخاب
10- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 6000 نسخه - 18000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2