لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(149)
چاپ مجدد (219)
تالیف (5)
ترجمه (363)
تهران (350)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (368) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرده جهنم
نويسنده:ریونوسوکه آکوتاگاوا ؛ مترجم:جلال بایرام - نیلوفر - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1100 نسخه - 18000 ریال - 5 -094-448-964 انتخاب
2- توتوچان: دخترکی آن سوی پنجره
نويسنده:تتسوکو کورویاناگی ؛ مترجم:سیمین محسنی - نشر نی - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -257-185-964-978 انتخاب
3- خانه خوبرویان خفته
نويسنده:یاسوناری کاواباتا ؛ مترجم:رضا دادویی ؛ ويراستار:الهه حسینی - آمه،سبزان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -91-6061-964-978 انتخاب
4- کافکا در کرانه
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نیلوفر - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1650 نسخه - 280000 ریال - 9 -350-448-964-978 انتخاب
5- سکوت
نويسنده:شوساکو اندو ؛ مترجم:حمیدرضا رفعت‌نژاد ؛ مقدمه:مارتین اسکورسی‌زی - فرهنگ نشر نو - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 9 -57-7439-600-978 انتخاب
6- به آواز باد گوش بسپار
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:محمدحسین واقف ؛ ويراستار:نیما سرلک - چشمه - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 6 -573-229-600-978 انتخاب
7- از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:احسان نوروزی - چشمه - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -755-362-964-978 انتخاب
8- خدمتکار و پروفسور
نويسنده:یوکو اوگاوا ؛ مترجم:کیهان بهمنی - آموت - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 3 -17-6605-600-978 انتخاب
9- سرسخت و کم‌بخت
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ مترجم:البرز قریب - حرفه نویسنده - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 7 -00-6445-600-978 انتخاب
10- سکوت
نويسنده:شوساکو اندو ؛ مترجم:حمیدرضا رفعت‌نژاد ؛ مقدمه:مارتین اسکورسی‌زی - فرهنگ نشر نو،آسیم - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 9 -57-7439-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37