لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الصدفه فی مسیره العلم و العلماء
نويسنده:موسی‌جعفر عطیه - دارالفقه ‌للطباعه‌ و النشر - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 6 -292-499-964-978 انتخاب
2- اکتشاف‌های فضایی
نويسنده:جکلین‌ای. بال ؛ نويسنده:پی. بارنت ؛ نويسنده:د. فرانک - فاطمی - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 5 -600-318-964-978 انتخاب
3- انقلاب‌های مفهومی در علم: گزیده‌ای از کندوکاوها و گفت‌وگوها
نويسنده:آدام‌بی. دورفمن ؛ مترجم:نسیم کلانی ؛ ويراستار:مهرداد صدر - محقق - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -24-6600-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف مصور اختراعات و اکتشافات تاریخ‌ساز
نويسنده:رابرت وینستون ؛ مترجم:الهام شوشتری‌زاده ؛ ويراستار:محمد لوری‌آبکنار - سایان - 382 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 1200000 ریال - 3 -08-8269-600-978 انتخاب
5- اکتشافات حیرت‌آور در جهان علم
نويسنده:برایسن گور ؛ مترجم:مجید عمیق - رسالت ‌قلم - 32 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -15-5430-600-978 انتخاب
6- کشفیات و نظریه‌های تازه علمی جهان پزشکی، بهداشتی، روانشناسی، طبیعت، کیهان و ...
نويسنده:عبدالله رمضانی - ایمان - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 2 -21-6820-964 انتخاب
7- اکتشاف‌های فضایی
نويسنده:جکلین‌ای. بال ؛ نويسنده:پی. بارنت ؛ نويسنده:د. فرانک - فاطمی - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 5 -600-318-964-978 انتخاب
8- کشف‌های تصادفی در علم
نويسنده:دانیل‌استفان هالاسی ؛ مترجم:محمدرضا قلیچ‌خانی - روزنه - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 5950 ریال - 1 -020-334-964 انتخاب
9- اختراعات و اکتشافات
گردآورنده:حسین مطیع ؛ ويراستار:رضا استوار - گل‌پوش - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -4-99423-622-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف مصور اختراعات و اکتشافات تاریخ‌ساز
نويسنده:رابرت وینستون ؛ مترجم:الهام شوشتری‌زاده ؛ ويراستار:محمد لوری‌آبکنار - سایان - 380 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 800000 ریال - 3 -08-8269-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2