لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6668)
چاپ مجدد (3968)
تالیف (10570)
ترجمه (66)
تهران (8135)
شهرستان (2501)
كودك و نوجوان (2108)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (10636) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستانهایی از هزار و یکشب
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جرس - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 3000 نسخه - 3300 ریال - انتخاب
2- تنور (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - پروین،معین - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3300 نسخه - 2000 ریال - 8 -05-5643-964 انتخاب
3- داستانهایی از هزار و یکشب
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ نقاش:صادق صندوقی - نشر پیمان - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
4- قصه‌های جوامع الحکایات
نويسنده:رضا شیرازی - نشر دانش‌آموز - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
5- سفرهای دریایی سندباد (و چند داستان دیگر)
نويسنده:محمود احیایی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - ندا - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -73-5565-964 انتخاب
6- داستانهایی از هزار و یکشب
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:مهدی صالحی - نشر پیمان - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
7- سکه‌هایی که عسل شد: حکایتهای بهلول
بازنويسي:غلامرضا آبروی - روزنامه آفتابگردان - 32 صفحه - جیبی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1375 - 250 ریال - انتخاب
8- دید و بازدید
نويسنده:جلال آل‌احمد - فردوس - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2500 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
9- نون و القلم
نويسنده:جلال آل‌احمد - فردوس - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2500 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
10- طعم مهربانی: مجموعه داستان
نويسنده:ژیلا احمدی ؛ ويراستار:رضا شیرازی - کانون انتشارات پیام نور - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 نسخه - 2300 ریال - 0 -15-5618-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1064