لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6386)
چاپ مجدد (3881)
تالیف (10203)
ترجمه (64)
تهران (7897)
شهرستان (2370)
كودك و نوجوان (2067)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (10267) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جبه‌خانه
نويسنده:هوشنگ گلشیری - کتاب تهران - 198 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 220 ریال - انتخاب
2- جغاتو: مجموعه قصه
نويسنده:ی میاندوآبی - اطلاعات - 152 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
3- ن‍اخ‍وان‍ده‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‍ازده‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌
نويسنده:حسین چترنور - جوانه - 120 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5200 نسخه - 180 ریال - انتخاب
4- نشکفته‌ها
گردآورنده:بهرام فرخ‌فال - شباهنگ - 44 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- هفت داستان
نويسنده:محسن دامادی - موسسه انتشارات نگاه - 96 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- چکمه
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - کتاب سحاب - 36 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
7- چکمه
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - کتاب سحاب - 36 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
8- ده حکایت
نويسنده:مهدی آذریزدی - اشرفی - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1362 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
9- در ک‍وچ‍ه‌ پ‍س‌ک‍وچ‍ه‌ه‍ا و دو ق‍ص‍ه‌ دی‍گ‍ر: م‍ه‍م‍ان‌ ن‍اخ‍وان‍ده‌، خ‍ان‍ه‌‌ای‌ در آن‌ س‍وی‌ ش‍ه‍ر
نويسنده:مهرداد غفارزاده - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 44 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 6000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
10- گزیده داستانها
نويسنده:اسماعیل فصیح - نشر البرز - 405 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1027