لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (9)
تهران (16)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی
نويسنده:طاهره بیانی ؛ نويسنده:کاظم رنجبر - میعاد اندیشه - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -17-8899-600-978 انتخاب
2- ورزش و بیماریها (چاقی، دیابت، اختلالات قلبی)
نويسنده:جان باکلی ؛ مترجم:محمدرضا یوسفی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -2861-10-964-978 انتخاب
3- راهنمای تمرینات ورزشی
مترجم:رسول اسلامی ؛ مترجم:هادی باقری - تیسا - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 6 -17-6662-600-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر هنرهای رزمی
نويسنده:علی محمدیان - سروش الوند - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 5 -51-8945-964-978 انتخاب
5- راهنمای کامل آمادگی جسمانی در ورزش‌های رزمی
نويسنده:حمداله هادی ؛ نويسنده:جعفرعلی قادری‌ ؛ نويسنده:مصطفی خانی - دانشگاه علوم انتظامی امین - 918 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 380000 ریال - 4 -114-363-600-978 انتخاب
6- نیازمندیهای فیزیولوژیکی هندبال: تست‌های ویژه‌ی آمادگی جسمانی و برنامه‌ی آمادگی برای مسابقات
نويسنده:محسن حسینی - میعاد اندیشه - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -102-231-622-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه‌های خاص
نويسنده:جان باکلی ؛ مترجم:حمید محبی ؛ مترجم:هادی روحانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 270000 ریال - 0 -0600-02-600-978 انتخاب
8- ‏‫بهبود تعادل تیراندازان با هشت هفته تمرین
نويسنده:صدیقه بهشتی‌زاده ؛ ويراستار:امیرعلی جاجرمی - گسترش علوم نوین - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -93-8470-600-978 انتخاب
9- بنیاد علم تمرین و بدن‌سازی
مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 500000 ریال - 9 -82-7350-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی تمرینات مقاومتی
نويسنده:مرتضی یاری ؛ نويسنده:محمود تابش - ناقوس - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -086-473-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3