لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (7)
تالیف (18)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمان به پیامبران
نويسنده:سمیر حلبی ؛ مترجم:محمد پورمرادخان ؛ تصويرگر:هیبت احمدی - احسان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 3 -972-356-964-978 انتخاب
2- بررسی شاخصه‌های فردی و اجتماعی در مدیریت فرهنگی انبیای اوالوالعزم از منظر قرآن کریم
نويسنده:اعظم رسولی‌نادرگلی - راه دکتری،سنجش و دانش - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -613-465-600-978 انتخاب
3- کتابک نبوت: معماها و دانستنیهایی از پیامبران (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -404-192-964-978 انتخاب
4- اهل کتاب
نويسنده: ثانی‌اثنین‌خان ؛ مترجم:احمد فرنیا - آناهید - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 0 -20-7952-964-978 انتخاب
5- عصمت پیامبران اولوالعزم(ع) در دایره‌المعارف قرآن لیدن (با تکیه بر پاسخ به شبهات)
نويسنده:مهدی سازندگی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 560000 ریال - 5 -550-429-600-978 انتخاب
6- زندگی پرماجرای نوح (ع): آموزه‌ها و عبرت‌ها
نويسنده:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ به‌اهتمام:ابوالقاسم علیان‌نژادی - امام علی بن ابی‌طالب (ع) - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -221-533-964-978 انتخاب
7- کتابک نبوت: معماها و دانستنیهایی از پیامبران (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی - براق - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 3 -404-192-964-978 انتخاب
8- کتابک نبوت: معماها و دانستنیهایی از پیامبران (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی - براق - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -404-192-964-978 انتخاب
9- کتابک نبوت: معماها و دانستنیهایی از پیامبران (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی - براق - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -404-192-964-978 انتخاب
10- پیامبران اولوالعزم
نويسنده:داود جمشیدی ؛ گرافيست:فاطمه فلسفی‌پور - پروانه سفید - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 6 -77-7551-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2