لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (16)
تالیف (44)
ترجمه (12)
تهران (46)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و داروهای محرک در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - علم و ورزش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -077-449-964 انتخاب
2- نقش دوپینگ در ورزش
نويسنده:مجید احمدمیرمحمدعلی - پارسیان کتاب - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 130000 ریال - 2 -3-99818-622-978 انتخاب
3- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
4- دوپینگ: خوب، بد، زشت
نويسنده:امیر محتشمی ؛ نويسنده:حسین قوامی‌امین - دهسرا - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -148-197-964-978 انتخاب
5- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
7- غذاهای نیروزا جایگزین دوپینگ (بانضمام معرفی مکمل‌های جدید)
نويسنده:میشائیل هام ؛ مترجم:محمدرضا مباشر ؛ ويراستار:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -039-449-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
9- دارو و ورزش
نويسنده:رحیم شریف ؛ نويسنده:بهنام زایر ؛ ويراستار:عبدالناصر نظریانی - اریکه - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -4-94707-600-978 انتخاب
10- دارو، ورزش و کنترل دوپینگ
نويسنده:مهدی تقوا ؛ نويسنده:سیدعظیم صید ؛ ويراستار:محسن میقانی - بعثت - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -05-7084-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6