لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (16)
تالیف (46)
ترجمه (15)
تهران (48)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هورمون در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا ؛ نويسنده:چارلز یسالیس - علم و ورزش - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 5 -133-449-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
3- درآمدی بر پدیده مصرف مواد نیروزا در ورزش
نويسنده:ایوان ودینگتن ؛ نويسنده:اندی اسمیت ؛ مترجم:ندا کافی - تاک کتاب - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 4 -05-6614-622-978 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
5- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3100 نسخه - 20000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
6- A complete list of prohibited drugs in sport 2012
نويسنده:محمدرضا شریف - پژوهش ‌معاصر - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 1 -9-92292-600-978 انتخاب
7- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف تخصصی پرورش اندام
نويسنده:امیرجمشید دنیایی ؛ نويسنده:علیرضا فاضلی - انوار - 348 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -27-7064-964 انتخاب
9- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
10- استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران
نويسنده:ایزیو گیگو ؛ نويسنده:فابیو لافرانکو ؛ نويسنده:کریستین‌جی. استراسبورگر - نشر علوم ورزشی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 199000 ریال - 1 -22-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7