لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی نظام مالیات ارضی در دوره قاجار (از ابتدای سلسله قاجار تا انقلاب مشروطیت)
نويسنده:علی یعقوبی ؛ نويسنده:کریم یعقوبی - جوهر حیات - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 7 -5-92083-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1