لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (9)
تالیف (7)
ترجمه (20)
تهران (22)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کالبدشناسی دستگاه حرکت (استخوان ها، ماهیچه ها و مفاصل)
نويسنده:بیژن رادمهر - بیژن - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -1-95670-964-978 انتخاب
2- اطلس آناتومی تمرینات بدنسازی
نويسنده:فردریک دولاویه ؛ مترجم:توحید بهرام‌بیگی ؛ مترجم:سینا بهرام‌بیگی - علم کشاورزی ایران - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 2 -21-6838-600-978 انتخاب
3- آناتومی بدنسازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:هیمن محمدی ؛ مترجم:هیمن ابراهیمی - نشر علوم ورزشی - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 292000 ریال - 0 -45-6467-600-978 انتخاب
4- آناتومی تمرینات عضلات مرکزی: راهنمای تقویت عضلات مرکزی بدن
نويسنده:آبیگیل السورث ؛ مترجم:مصطفی پورکیانی ؛ مترجم:صفورا صباغیان - ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -07-5796-600-978 انتخاب
5- آناتومی بدن‌سازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:محمدرضا امیرسیف‌الدینی ؛ مترجم:هیمن محمدی - جهاد دانشگاهی استان کرمان - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 7 -21-6789-600-978 انتخاب
6- راهنمای آناتومی استخوان‏ها،مفاصل و عضلات
نويسنده:خسرو طالبی ؛ ويراستار:زهرا کریمی - ذوق لطیف - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -1-99274-622-978 انتخاب
7- آناتومی حرکات کششی: پنج برنامه‌ی حرکتی ضروری
نويسنده:پت مانوکیا ؛ مترجم:سهیلا کریمی‌دلیگان ؛ مترجم:محدثه شهیاری - توپ - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 150000 ریال - 8 -63-7350-600-978 انتخاب
8- آناتومی حرکات کششی
نويسنده:آرنولدجی نلسون ؛ نويسنده:جوکو کوکونن ؛ مترجم:حمید طباطبایی - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 119000 ریال - 1 -60-2585-964-978 انتخاب
9- آناتومی کشش
نويسنده:آرنولدجی نلسون ؛ نويسنده:جوکو کوکونن ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 180000 ریال - 8 -18-7350-600-978 انتخاب
10- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:امید کاشی ؛ مترجم:صادق کریمی - علوم ورزشی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -29-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3