لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (9)
تالیف (7)
ترجمه (22)
تهران (24)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بدن‌سازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:محمدرضا امیرسیف‌الدینی ؛ مترجم:هیمن محمدی - جهاد دانشگاهی استان کرمان - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 7 -21-6789-600-978 انتخاب
2- آناتومی حرکات کششی
نويسنده:آرنولدجی نلسون ؛ نويسنده:جوکو کوکونن ؛ مترجم:حمید طباطبایی - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 119000 ریال - 1 -60-2585-964-978 انتخاب
3- آناتومی کشش
نويسنده:آرنولدجی نلسون ؛ نويسنده:جوکو کوکونن ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 180000 ریال - 8 -18-7350-600-978 انتخاب
4- آناتومی حرکات کششی: پنج برنامه‌ی حرکتی ضروری
نويسنده:پت مانوکیا ؛ مترجم:سهیلا کریمی‌دلیگان ؛ مترجم:محدثه شهیاری - توپ - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 150000 ریال - 8 -63-7350-600-978 انتخاب
5- راهنمای آناتومی استخوان‏ها،مفاصل و عضلات
نويسنده:خسرو طالبی ؛ ويراستار:زهرا کریمی - ذوق لطیف - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -1-99274-622-978 انتخاب
6- اطلس آناتومی تمرینات بدنسازی
نويسنده:فردریک دولاویه ؛ مترجم:توحید بهرام‌بیگی ؛ مترجم:سینا بهرام‌بیگی - علم کشاورزی ایران - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 2 -21-6838-600-978 انتخاب
7- آناتومی پرورش اندام
نويسنده:نیک ایوانز ؛ مترجم:پویان ثابت ؛ مترجم:منصور دارابی - ورزش،بامداد کتاب - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1100 نسخه - 990000 ریال - 4 -31-6167-622-978 انتخاب
8- بیومکانیک و پاتوبیومکانیک عضلات
نويسنده:یحیی سخنگویی ؛ نويسنده:زهره افشارمند - نشر ورزش،بامداد کتاب - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 500000 ریال - 1 -55-5796-600-978 انتخاب
9- آناتومی تمرینات قدرتی
نويسنده:فردریک دلاویر ؛ مترجم:احمد نیک‌روان ؛ مترجم:ابراهیم متشرعی - حتمی،شرکت جازیکا - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 298000 ریال - 9 -49-5751-600-978 انتخاب
10- آناتومی تمرینات قدرتی در پرورش اندام
نويسنده:فردریک دلاویر ؛ مترجم:مه‌پری قاسم‌نژاد ؛ مترجم:سعیده ایرانی‌صفت - نشر ورزش،بامداد کتاب - 208 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 590000 ریال - 7 -66-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3