لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌ای به دخترم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - نشر قطره - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 9 -343-119-600-978 انتخاب
2- نامه‌ای به دخترم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - نشر قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 80000 ریال - 9 -343-119-600-978 انتخاب
3- نامه‌ای به دخترم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - نشر قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 110000 ریال - 9 -343-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1