لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای سرمایه‌گذاری استان ایلام
گردآورنده:علی آخی‌زاده ؛ گردآورنده:مسعود حیدری‌زادی - جوهر حیات - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 0 -16-6355-600-978 انتخاب
2- راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه استان ایلام با رویکرد برنامه ششم
تهيه كننده:مجید سارایی ؛ تهيه كننده:شهسوار اسفندیاری ؛ زيرنظر:محمد محمدی - سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 260000 ریال - 0 -945-179-964-978 انتخاب
3- گزارش اقتصادی استان ایلام: نماگرهای مالی - اقتصادی استان ایلام در سال 1390
نويسنده:علی آخی‌زاد ؛ نويسنده:مجتبی قیصربیگی ؛ نويسنده:مریم امامی - آوای فدک - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 6 -1-91812-600-978 انتخاب
4- گزارش اقتصادی استان ایلام در سال 1389
تهيه كننده:زهرا یاری ؛ تهيه كننده:علی آخی‌زاد ؛ تهيه كننده:مسعود حیدری‌زادی - جوهر حیات - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 4 -05-6355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1