لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساختار سازمانی مراکز دانشگاهی (با نگاهی ویژه به مراکز آموزش عالی علمی - کاربردی غیردولتی)
نويسنده:عبدالحمید دلشاد ؛ نويسنده:غلامرضا کریمی‌نژاد - مبنای خرد - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -25-5939-600-978 انتخاب
2- مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی بررسی وضعیت آموزش عالی علمی - کاربردی در جهاد دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی - کاربردی
زيرنظر: کمیته علمی هم‌اندیشی - جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -245-133-600-978 انتخاب
3- قوانین و مقررات مالی مادر: ویژه موسسات آموزش عالی علمی / کاربردی: بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نويسنده:فریدون یگانه ؛ نويسنده:عمادالدین شهریاری - نیک‌اندیش،کلاسیک - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 55000 ریال - 6 -5-96977-964 انتخاب
4- نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی (ضرورت، آموزش و چارچوب‌ها)
نويسنده:خدیجه صفری ؛ نويسنده:علیرضا حیدرزادگان ؛ نويسنده:شراره محمدی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -868-102-600-978 انتخاب
5- کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سهیل عزیزی - فرهوش - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-8814-600-978 انتخاب
6- قوانین و مقررات مالی مادر: ویژه موسسات آموزش عالی علمی / کاربردی: بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نويسنده:فریدون یگانه ؛ نويسنده:عمادالدین شهریاری - نیک‌اندیش - 239 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2100 نسخه - 33000 ریال - 6 -5-96977-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1