لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (7)
تالیف (2)
ترجمه (11)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه و تحشیه درباره نفس
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ مترجم:علی‌مراد داودی - حکمت - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 4 -03-5616-964 انتخاب
2- درباره نفس ارسطو
نويسنده: ارسطو ؛ مترجم:علی‌مراد داودی - حکمت - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -03-5616-964-978 انتخاب
3- روانشناسی شفا
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:اکبر داناسرشت ؛ مقدمه:فرید قاسملو - المعی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -18-7553-964-978 انتخاب
4- بهداشت روانی (طب روحانی)
نويسنده:محمدبن‌زکریا رازی ؛ مترجم: جمعی از استادان حوزه (علمیه قم) ؛ مقدمه:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی - انجمن اولیاء و مربیان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 7 -057-451-964 انتخاب
5- طب روحانی (رساله در روانشناسی اخلاق)
نويسنده:محمدبن‌زکریا رازی ؛ مترجم:پرویز اذکائی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - 114 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 7800 ریال - 4 -68-5568-964 انتخاب
6- طب روحانی (رساله در روانشناسی اخلاق)
نويسنده:محمدبن‌زکریا رازی ؛ مترجم:پرویز اذکائی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -68-5568-964 انتخاب
7- رساله نفس ارسطاطالیس
نويسنده: ارسطو ؛ مترجم:محمدبن‌حسین باباافضل‌کاشانی ؛ به‌اهتمام:محمدتقی بهار - اساطیر - 112 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 7 -243-331-964 انتخاب
8- بهداشت روانی (طب روحانی)
نويسنده:محمدبن‌زکریا رازی ؛ مترجم: جمعی از استادان حوزه (علمیه قم) ؛ مقدمه:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی - انجمن اولیاء و مربیان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 90000 ریال - 1 -057-451-964-978 انتخاب
9- روانشناسی شفا
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:اکبر داناسرشت ؛ مقدمه:فرید قاسملو - المعی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -18-7553-964-978 انتخاب
10- الدراسه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی للطبیب الفیلسوف محمدبن زکریا الرازی باللغه العربیه و النجلیزیه
شارح:مهدی محقق - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 324 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -85-7874-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2