لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(276)
چاپ مجدد (446)
تالیف (579)
ترجمه (143)
تهران (579)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (123)

تعداد یافت شده (722) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری
نويسنده:پارسونز ریچارد ؛ نويسنده:استفان‌لوئیس هینسون ؛ نويسنده:دیبورا ساردو‌براون - عابد - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 79000 ریال - 5 -700-364-964 انتخاب
2- روانشناسی کاربردی برای معلمان
نويسنده:سوزان بنتهام ؛ مترجم:رابعه موحد - کتاب ارجمند - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 4 -019-200-600-978 انتخاب
3- روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش
نويسنده:علی‌اکبر سیف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1384 - 5150 نسخه - 70000 ریال - 1 -149-416-964 انتخاب
4- روانشناسی تربیتی
نويسنده:پروین کدیور ؛ ويراستار:صغری اورنگی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 9000 نسخه - 42000 ریال - 7 -497-459-964-978 انتخاب
5- روان‌شناسی یادگیری از نظریه تا عمل
نويسنده:پروین کدیور - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 530 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -955-530-964-978 انتخاب
6- روان‌شناسی در خدمت معلمان: تعاملات اجتماعی
نويسنده:دیوید فونتانا ؛ مترجم:صغری ابراهیمی‌قوام ؛ ويراستار:ابوالفتح قهرمانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 208 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 1 -242-348-964 انتخاب
7- ایده‌های ناب تربیتی: والدین، مدیران مدارس، معلمان و مربیان
تدوين:محمدحسن رادمنش ؛ تدوين:محمدحسین رادمنش ؛ ويراستار:محمدرضا سرافرازی - ورای دانش - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 6 -28-2704-964-978 انتخاب
8- روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش
نويسنده:علی‌اکبر سیف - نشر دوران - 726 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1398 - 2100 نسخه - 980000 ریال - 3 -21-6208-600-978 انتخاب
9- روان‌شناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن
نويسنده:جان گلاور ؛ نويسنده:راجر برونینگ ؛ مترجم:علینقی خرازی - مرکز نشر دانشگاهی - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 56000 ریال - 5 -0787-01-964 انتخاب
10- نابغه کوچولوی من
نويسنده:زهره ملاطایفه ؛ نويسنده:بهرام بیدگلی - آفتاب روشن - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -17-7858-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73