لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (23)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استعدادیابی و روش‌های شناسایی آن در ورزش
نويسنده:حسن اریه - صالحیان - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -081-214-622-978 انتخاب
2- روش استعدادیابی در فوتبال
نويسنده:محمد احسانی ؛ ويراستار:سعید سعیدی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 2 -14-7356-600-978 انتخاب
3- اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی
نويسنده:تری مک‌موریس ؛ مترجم:رسول حمایت‌طلب ؛ مترجم:سیدکاوه صالحی - علم و حرکت - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250 نسخه - 395000 ریال - 9 -17-8500-600-978 انتخاب
4- استعدادیابی در دوچرخه سواری
نويسنده:معین بنی‌اسدی ؛ نويسنده:هانیه مسلمی‌مهنی ؛ نويسنده:کبرا رنجبران - اکبرزاده - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -62-7787-600-978 انتخاب
5- استعدادیابی ورزشی
نويسنده:بنفشه محمدی - علم و حرکت - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 1 -55-5543-600-978 انتخاب
6- استعدادیابی ورزشی
نويسنده:مریم معتمدی ؛ زيرنظر:نورمحمد سلطانی ؛ ويراستار:زینب سکوند - راز نهان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -309-258-600-978 انتخاب
7- استعدادیابی در رشته‌های ورزشی
نويسنده:معرفت سیاهکوهیان ؛ نويسنده:فرهاد عابدینی - نگین سبلان - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -064-431-600-978 انتخاب
8- شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی
نويسنده:جوزف بیکر ؛ نويسنده:استیو کابلی ؛ نويسنده:یورگ شورر - علوم ورزشی - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 175000 ریال - 0 -61-6467-600-978 انتخاب
9- روند استعدادیابی در رشته‌های تنیس و بدمینتون
نويسنده:آذر هاشمی - هوشمند تدبیر،موسسه پارسا مبتکر گام اول - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 90000 ریال - 2 -71-7274-600-978 انتخاب
10- استعدادیابی ورزشی
نويسنده:زینب مظفری ؛ نويسنده:نرگس معماربهابادی ؛ نويسنده:جلال رستمی - سخنوران - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -462-455-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3