لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیش‌بینی و بهینه‌سازی جریان نقدینگی پروژه‌های عمرانی
نويسنده:محمد علی‌پرست - پژوهندگان راه دانش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 9 -117-345-600-978 انتخاب
2- تامین مالی زیرساخت (ابزارها و مشوق‌ها)
مترجم:علی حیات‌نیا - زاگرو - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -40-8238-600-978 انتخاب
3- راهنمای تهیه پیوست اقتصادی پروژه‌های عمرانی
تهيه و تنظيم:بهروز هادی‌زنوز ؛ تهيه و تنظيم:افشین برمکی ؛ تهيه و تنظيم:شفق مهرآذین - شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، معاونت علم و فناوری - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 3 -32-8842-600-978 انتخاب
4- مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تامین مالی آنها (با رویکرد چشم‌انداز و آینده‌پژوهی)
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی ؛ نويسنده:موسی احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 7 -1134-10-964-978 انتخاب
5- مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های زیرساختی ساختار اجرایی - مالی و ریسک‌ها: کاربردی در پروژه‌های صنعت آب
نويسنده:مرتضی گلابچی‌گیلانی ؛ نويسنده:یونس سلمانی ؛ نويسنده:المیرا اصل‌روستا - فرهنگ صبا - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 300000 ریال - 1 -89-7049-600-978 انتخاب
6- تامین مالی، واردات، صادرات، پروژه‌ها
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 9 -288-468-964-978 انتخاب
7- اصول مبانی تنظیم صورتهای مالی در پروژه‌های عمرانی
نويسنده:مهدی پهلوانی - فرهنگ نور،مشکوه - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 6 -09-5929-600-978 انتخاب
8- راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژه‌های صنعت آب و آب و فاضلاب نشریه شم
- سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - 66 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 60000 ریال - 5 -768-179-964-978 انتخاب
9- تامین مالی (مفاهیم، ابزارها، تجارب) (با رویکرد شهری)
نويسنده:علی فیروززارع ؛ نويسنده:معصومه برجی - موسسه علمی فرهنگی نص - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -297-410-964-978 انتخاب
10- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1