لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (6)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (44)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه آناتومی ویژه رشته‌های اتاق عمل، فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، مهندسی پزشکی (زیست‌مواد) و ...
نويسنده:محمدعلی عادلی‌مهر - گروه تالیفی دکتر خلیلی - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 3 -313-422-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی و آناتومی برای پرستاران (قابل استفاده دانشجویان مامایی، اتاق عمل، هوشبری، فوریت پزشکی) بر اساس سرفصل درس فیزیولوژی و آناتومی
نويسنده:محمود اصغری - پرستاران جوان - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 7 -08-7990-600-978 انتخاب
3- آزمونهای تالیفی ارشد علوم تشریح (آناتومی) 94 - 93: آزمونیار معین در رشته کارشناسی ارشد علوم تشریح (آناتومی)
نويسنده: موسسه معین - علوم و فنون معین - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 144000 ریال - 9 -029-433-600-978 انتخاب
4- آناتومی: مطابق با علوم پایه قطبی پزشکی و دندان‌پزشکی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:الهه درگاهی ؛ تدوين:صادق شفائی - آریانگار، مدیکا (کتابهای علوم پزشکی) - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 6 -80-6251-600-978 انتخاب
5- آناتومی 1
نويسنده:امین گودرزی ؛ تدوين:صادق شفایی ؛ تدوين:مهسا مولایی - طبیبانه - 110 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 488000 ریال - 7 -2-95511-622-978 انتخاب
6- آناتومی انسان برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی تربیت بدنی
نويسنده:حمیدرضا بهاری - حمیدرضا بهاری - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -4607-04-600-978 انتخاب
7- آناتومی عمومی بدن انسان (قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، توانبخشی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی)
نويسنده:هما رسولی ؛ نويسنده:منصوره سلیمانی ؛ نويسنده:فاطمه حیدری - رویان پژوه،انسان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -31-7108-600-978 انتخاب
8- آناتومی عمومی
نويسنده:شبنم موثقی ؛ نويسنده:زهرا نادیاشریفی - آییژ - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 5 -413-970-964-978 انتخاب
9- مروری بر آناتومی
نويسنده:محمدتقی جغتایی ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:پریچهر پاسبخش - انوار دانش عصر - 414 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 7 -06-8036-600-978 انتخاب
10- آناتومی عمومی
نويسنده:شبنم موثقی ؛ نويسنده:زهرا نادیاشریفی - آییژ - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 5 -413-970-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6