لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (5)
تالیف (25)
ترجمه (5)
تهران (25)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک پیشرفته هنر رقصیدن با استراتژی: چگونه سازمان ها در شرایط پیچیده و مبهم، همچنان استراتژیک می اندیشم و اقدام می کنند و موفق می شوند؟
نويسنده:مجتبی لشکربلوکی - آریانا قلم - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 7 -37-7677-600-978 انتخاب
2- معماری سازمانی در عمل: چارچوب توگف، ابزار تحقق معماری سازمانی
نويسنده:سیدرئوف خیامی ؛ نويسنده:امیر درجه ؛ نويسنده:ستار هاشمی - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 210000 ریال - 2 -445-124-600-978 انتخاب
3- سازماندهی (هلدینگ و شبکه‌ها و سازمانهای مجازی)
نويسنده:محمد آهنچی ؛ ويراستار:اسدالله معظمی‌گودرزی - کلک سیمین - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 2 -33-7506-600-978 انتخاب
4- مدل طرح کسب و کار
نويسنده:ویلیام‌اندروز سالمن ؛ مترجم:میکائیل پارسا ؛ ويراستار:سمیرا فرهادی - هورمزد - 68 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 0 -70-8665-600-978 انتخاب
5- تفکر استراتژیک
نويسنده:تهمینه سلطانی - راه دکتری،سنجش و دانش - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -733-465-600-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک با نگاهی به آینده‌نگری در سازمان
نويسنده:سمانه آذرپرا ؛ نويسنده:مریم ابراهیمی - صالحیان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 97000 ریال - 4 -1-98042-600-978 انتخاب
7- راهنمای کاربردی مدیریت استراتژیک در سازمان
نويسنده:سودابه وطن‌خواه ؛ نويسنده:پیوند باستانی ؛ نويسنده:محمود بیگلر - سیدمحمود اخوت - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -41-6065-600-978 انتخاب
8- راهنمای پیاده‌سازی مدیریت پروژه سازمانی با نگاهی به ترکیب استانداردهای PMBOK & PRINCE2
تدوين:سیامک نوری ؛ تدوين:سیروس شجاعی ؛ تدوين:یاسر رحیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -313-454-964-978 انتخاب
9- هفت پرسش استراتژیک: رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:مسعود سلطانی - آریانا قلم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 7 -46-6227-600-978 انتخاب
10- استراتژی کاربردی: نقش استراتژی در سازمان
نويسنده:محسن ساکی ؛ نويسنده:پرهام حاجی‌پور - علوم و فنون پزشکی اهواز - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -29-7025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3