لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای سرمایه‌گذاری استان ایلام
گردآورنده:علی آخی‌زاده ؛ گردآورنده:مسعود حیدری‌زادی - جوهر حیات - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 0 -16-6355-600-978 انتخاب
2- بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان ایلام
نويسنده:محسن صیقلی ؛ نويسنده:امیر حیدریان‌یزدلی - آوش - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -8-95677-600-978 انتخاب
3- سرمایه‌گذاری خارجی و وضعیت آن در استان ایلام (موانع، راهکارها، مزیت‌ها و راهنمای سرمایه‌گذاران)
نويسنده:علی حیات‌نیا ؛ نويسنده:علی مهدوی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -314-468-964-978 انتخاب
4- راهنمای مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران
نويسنده:قدرت فیض‌الهی ؛ زيرنظر:لطیف رستمی - جوهر حیات - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 0 -76-8700-600-978 انتخاب
5- توانمندی‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان ایلام
- جوهر حیات - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 9 -01-6994-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1