لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش تعمیر دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری: قابل استفاده دانش‌آموزان شاخه کار و دانش - فنی و حرفه‌ای ...
نويسنده:رحمان هدایت‌پناه - فن برتر رویایی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 220000 ریال - 1 -5-98357-600-978 انتخاب
2- آموزش تعمیر دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری: قابل استفاده دانش‌آموزان شاخه کار و دانش - فنی و حرفه‌ای ...
نويسنده:رحمان هدایت‌پناه - فن برتر رویایی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -5-98357-600-978 انتخاب
3- آموزش تعمیر دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری: قابل استفاده دانش‌آموزان شاخه کار و دانش - فنی و حرفه‌ای ...
نويسنده:رحمان هدایت‌پناه - نورنگ - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
4- تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 308 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -23-8887-964-978 انتخاب
5- تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری
تدوين:علی میاح - انسانکده - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -1-90222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1