لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (2)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (13)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوسازی و بهسازی یادگیری در کلاس‌های چندپایه روش تدریس با رویکرد تلفیق 6 = 1
نويسنده:محمد دیمه‌ور ؛ ويراستار:بهاره پوریمینی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -092-390-600-978 انتخاب
2- یادگیری ترکیبی و آموزش از طریق موبایل
نويسنده:مهتاب غفاری‌خلف‌محمدی ؛ نويسنده:هاشم فردانش - مهاتما گاندی - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -2-97129-600-978 انتخاب
3- آموزش تلفیقی
مترجم:رضا موحدی ؛ مترجم:خلیل میرزایی ؛ مترجم:عادل اسماعیلی‌سالومحله - سپهر دانش - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -34-7187-600-978 انتخاب
4- روش‌های نوین وارونه‌سازی کلاس‌های دانشگاهی
نويسنده:‏‫پاتریشیا وی. رولینگ ؛ مترجم:زهره پناهی‌کناری - آرون - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 4 -669-231-964-978 انتخاب
5- تدریس چندپایه - رنگین‌کمان یادگیری
نويسنده:محمد نوری‌زاده - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4000 نسخه - 70000 ریال - 3 -919-429-964-978 انتخاب
6- یادگیری ترکیبی
نويسنده:محمدحسین ذکریایی‌جویباری - جامخانه - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -5-99985-622-978 انتخاب
7- آموزش تلفیقی: ابزارها و روشها
نويسنده:عارف شایگان‌مهر ؛ نويسنده:فاطمه حضرتیان - شاپرک سرخ - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 9 -25-8435-600-978 انتخاب
8- نوسازی و بهسازی یادگیری در کلاس‌های چندپایه روش تدریس با رویکرد تلفیق 6 = 1
نويسنده:محمد دیمه‌ور ؛ ويراستار:بهاره پوریمینی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -092-390-600-978 انتخاب
9- یادگیری و توسعه در محیط کار: ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان
نويسنده:جکی کلیفورد ؛ نويسنده:سارا تورپ ؛ مترجم:علیرضا جلالی‌فراهانی - علم آفرین،پارس ضیاء - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 1 -65-5450-600-978 انتخاب
10- آموزش‌های فناورمحور: بهبود آموزش‌های نظامی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
نويسنده:پرویز امانی ؛ ويراستار:صبا کاکایی ؛ ويراستار:سیاوش محمدی - مارلیک،مرکز مطالعات راهبردی و آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 400000 ریال - 9 -82-5284-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2