لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (20)
تالیف (38)
ترجمه (4)
تهران (33)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - 550 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 0 -803-455-964-978 انتخاب
2- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - 276 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 8000 نسخه - 21000 ریال - 3 -802-455-964-978 انتخاب
3- رمز موفقیت و پیشرفت در درس ریاضی
نويسنده:فرزانه مطهری - مهر زهرا (س) - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -31-7177-600-978 انتخاب
4- درآمدی تاریخی به علوم شناختی: مطالعات میان رشته‌ای ریاضیات، روان‌شناسی، سایبرنتیک ...
نويسنده:محمدمحسن بیاتانی ؛ ويراستار:لیلا اثناعشری ؛ ويراستار:معمار مختاری - دانشگاه تفرش - 646 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -67-6244-964-978 انتخاب
5- درآمدی تاریخی به علوم شناختی: مطالعات میان رشته‌ای ریاضیات، روان‌شناسی، سایبرنتیک ...
نويسنده:محمدمحسن بیاتانی ؛ ويراستار:لیلا اثناعشری ؛ ويراستار:معمار مختاری - دانشگاه تفرش - 312 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -66-6244-964-978 انتخاب
6- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - 276 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 4000 نسخه - 21000 ریال - 3 -802-455-964-978 انتخاب
7- ارتباط یادگیری ریاضیات و ربع‌های مغزی
نويسنده:اعظم لطفی ؛ ويراستار:حسین شاه‌حسینی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -55-8881-964-978 انتخاب
8- نگرشی بر آموزش و یادگیری ریاضیات
نويسنده:حمید حاج‌کاظمیان - چشم‌انداز قطب - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 9 -081-493-600-978 انتخاب
9- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 330 نسخه - 560000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
10- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - 286 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 10000 نسخه - 22000 ریال - 0 -803-455-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5