لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2248)
چاپ مجدد (4549)
تالیف (6782)
ترجمه (15)
تهران (6268)
شهرستان (529)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (6782)

تعداد یافت شده (6797) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات (1) علوم تجربی
نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ ويراستار:خسرو منطقی ؛ ويراستار:سیامک باقری - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - 274 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 8200 ریال - انتخاب
2- ریاضیات (2) علوم تجربی
نويسنده: هیات ‌مولفان - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 5600 ریال - انتخاب
3- بانک سوالات ریاضیات (1) نظام جدید
نويسنده:علیرضا قربانی - به‌نگار - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
4- تمرین گام به گام ریاضیات (3) سال دوم نظام جدید
نويسنده:علی‌اکبر قاری‌نیت ؛ نويسنده:علیرضا فریدونیان - نشر آزمون - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
5- تست‌های برگزیده ریاضی 1 (نظام جدید)
نويسنده:سیاوش احمدی - ایران زمین - 64 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 4 -5-90413-964 انتخاب
6- تست‌های برگزیده ریاضی 3 (نظام جدید)
نويسنده:حمیدرضا بابازاده - ایران زمین - 56 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1300 ریال - 8 -3-90413-964 انتخاب
7- تست‌های برگزیده ریاضی 4 (نظام جدید)
نويسنده:حمیدرضا بابازاده - ایران زمین - 38 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
8- ریاضیات پایه تا دانشگاه (1)
مترجم:ابراهیم دارابی - گوتنبرگ (میر) - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -01-6006-964 انتخاب
9- راهنما و خودآموز گام به گام ریاضیات 4: سال دوم نظام جدید متوسطه
نويسنده:هوشنگ نظری ؛ نويسنده:بهروز نوذری - ساران - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
10- تست‌های تفکیکی ریاضیات (1) سال اول نظام جدید
نويسنده:سیداحمد هاشمی - صیانت - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 680