لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (7)
تالیف (24)
ترجمه (13)
تهران (30)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفاعیه یک ریاضیدان
نويسنده:گادفری‌هرولد هاردی ؛ مقدمه:سی.پی اسنو ؛ مترجم:سیامک کاظمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 0 -790-445-964 انتخاب
2- کاربرد ریاضیات در نجوم
نويسنده:شهرام شفیعی - فراروان‌شناسی - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -16-6170-600-978 انتخاب
3- روان‌شناسی ابداع ریاضیات و علم
نويسنده:شهرام شفیعی - فراروان‌شناسی - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -38-6170-600-978 انتخاب
4- فلسفه ریاضی و فیزیک
نويسنده:شهرام شفیعی - فراروان‌شناسی - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -18-6170-600-978 انتخاب
5- درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر
نويسنده:مارک کولی‌ون ؛ مترجم:کامران شهبازی - نقد فرهنگ - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 320000 ریال - 7 -17-8405-600-978 انتخاب
6- فلسفه ریاضیات
نويسنده:مایکل ا. ای دامت ؛ مترجم:مرتضی قرایی‌گرکانی - حکمت - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 8 -151-244-964-978 انتخاب
7- ریاضیات و فلسفه‌ی باز: ریاضیات نظری
نويسنده:گویا بزرگی - پژوهشگر برتر - 228 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -2-97552-600-978 انتخاب
8- ریاضیات و فلسفه‌ی باز: فلسفه باز ریاضیات
نويسنده:گویا بزرگی - پژوهشگر برتر - 226 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -3-97552-600-978 انتخاب
9- نظریه نوین گرانشی پیام و نظریه وجودی مجموعه‌ها
نويسنده:بیژن کریمی - شفیعی - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 7 -09-7843-964 انتخاب
10- فلسفه کوانتومی
نويسنده:رولند اومنس ؛ مترجم:آرتورو سانگالی ؛ مترجم:رسول رکنی‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 170000 ریال - 8 -1498-01-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4