لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (149)
تالیف (200)
ترجمه (15)
تهران (114)
شهرستان (101)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (215) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای خانه‌داری: از کتاب 50 نکته ریز خانه‌داری و کتاب راهنمای خانه‌داری
گردآورنده:محمد پیوندیان - همیاران جوان - 32 صفحه - جیبی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 0 -04-5377-600-978 انتخاب
2- مادر مدیر خانه است نه مستخدم خانه
نويسنده:عبدالرضا کردی - مطالعات خانواده - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 7 -6-95019-964 انتخاب
3- گنجینه خانه‌داری
نويسنده:محبوبه نجاتی - خلاق - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 964-7283-30-X انتخاب
4- هنر خانه‌داری عروس
نويسنده:خدیجه شکری‌پینوندی - اسماءالزهرا - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 0 -8-92487-600-978 انتخاب
5- از یادداشتهای یک زن خانه‌دار: در وقت، پول و انرژی خود صرفه‌جویی کنید
نويسنده:الهه رحیمی‌افشار - پیک فرهنگ - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1387 - 2000 نسخه - 64000 ریال - 0 -16-8279-964 انتخاب
6- کوتاه و پرفایده برای خانمها: مجموعه‌ای از نکات آموزنده و کاربردی در خانه‌داری
نويسنده:سعیده یراقی‌اصفهانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -036-476-964-978 انتخاب
7- راهنمای زنان خانه‌دار: نکات مهم خانه‌داری
تهيه و تنظيم:صدیقه معصومی‌ملامحله - جام جوان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 9 -03-7811-964 انتخاب
8- کوتاه و پرفایده برای خانمها: مجموعه‌ای از نکات آموزنده و کاربردی در خانه‌داری
نويسنده:سعیده یراقی‌اصفهانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 2000 نسخه - 13300 ریال - 0 -036-476-964 انتخاب
9- هنر خانه‌داری
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - دارالکرامه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 43000 ریال - 0 -6-91394-600-978 انتخاب
10- طرح توانمندسازی زنان در مهارت‌های زندگی (توازن) مهارت مدیریت
نويسنده:سعید آصف‌زاده - حدیث امروز - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 3 -59-7536-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22