لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (90)
تالیف (97)
ترجمه (64)
تهران (120)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (161) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیدهای پیشرفت در پرورش اندام: سیستم‌های تمرینی، تغذیه، کاهش و افزایش وزن داروهای استروئیدی و ...
گردآورنده:مهدی اسماعیلی - علم و ورزش - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 4 -075-449-964 انتخاب
2- اصول مربیگری در پرورش اندام
نويسنده:علیرضا فولادی - علم و ورزش - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 8 -073-449-964 انتخاب
3- کلیدهای پیشرفت در پرورش اندام: سیستم‌های تمرینی، تغذیه، کاهش و افزایش وزن
گردآورنده:مهدی اسماعیلی - علم و ورزش - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 4 -075-449-964 انتخاب
4- تناسب اندام و روشهای کوچک‌کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - راهیان سبز - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -11-5637-964 انتخاب
5- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - راهیان سبز - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -11-5637-964 انتخاب
6- طریقت زیبائی بانوان: شیوه‌های مراقبت از پوست و تقویت شادابی و زیبایی، تمرینات تناسب بدن و ...
نويسنده: گروه‌مولفان‌و‌مترجمان‌نشر‌درمانگر - نشر درمانگر - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -16-5911-964 انتخاب
7- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
8- عضلات بزرگ: برنامه حجمی قهرمانان حرفه‌ای پرورش اندام
گردآورنده:مهدی اسماعیلی - علم و ورزش - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 6 -074-449-964 انتخاب
9- روش‌های پیشرفته در پرورش اندام
نويسنده:داود حاتمی - مهرجهان،سیمین ‌دخت - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 964-94264-0-X انتخاب
10- آموزش تکنیکهای "جدید" پرورش اندام: به انضمام روش تغذیه صحیح ورزشکاران
نويسنده:مظاهر کیادلیری - بوستان - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 6000 نسخه - 7500 ریال - 0 -01-6110-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17