لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی شهری خیابان‌ها، الگوها و نظریه‌ها
نويسنده:مرضیه فضائلی - سروش دانش - 422 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 205000 ریال - 6 -90-9973-964-978 انتخاب
2- طراحی منظر خیابان‌های شهری
نويسنده:پترا فانک ؛ مترجم:علیرضا پاک‌فطرت ؛ ويراستار:محمدعلی علویان‌مهر - نوید شیراز - 268 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -733-192-600-978 انتخاب
3- مراکز شهری: از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری
نويسنده:امیر شکیبامنش - طحان - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -03-7581-600-978 انتخاب
4- اعمال پوشش در رنگ‌آمیزی سطوح
به‌اهتمام:علی‌اصغر صباغ‌الوانی ؛ به‌اهتمام:رضا سلیمی ؛ به‌اهتمام:حسن سامعی - هنر معماری قرن - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 9 -40-5172-600-978 انتخاب
5- آماده‌سازی سطوح پیش از رنگ‌آمیزی
به‌اهتمام:علی‌اصغر صباغ‌الوانی ؛ به‌اهتمام:رضا سلیمی ؛ به‌اهتمام:حسن سامعی - هنر معماری قرن - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 3 -39-5172-600-978 انتخاب
6- سیما و منظر شهری
نويسنده:حسین صمدی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی ؛ ويراستار:عباس کسایی‌پور - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -286-453-600-978 انتخاب
7- دستور کار طراحی شهری: معطوف به اجرای زنده موسیقی در خیابان؛‌ خیابان برادران مظفر تهران
نويسنده:محمدرضا نظریان - شواتیر - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 5 -2-99351-622-978 انتخاب
8- نقش رفتار در طراحی محیط و تاثیر آن بر محیط اجتماعی
نويسنده:حسین شمسی‌دارغلو - آموزشی و پژوهشی بوعلی - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 1 -95-8979-600-978 انتخاب
9- طراحی گرافیک فضاهای داخلی و خارجی: دویست نمونه تصویری از سراسر جهان
نويسنده:پدرام حکیم‌زاده - شهر پدرام - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -38-6250-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1