لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (10)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرنیان رحمت
نويسنده:فریبا ابوطالبی - فریبا ابوطالبی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 7 -8295-04-964-978 انتخاب
2- آئین بهزیستی اسلام: خ‍ودآرائ‍ی‌ (ج‍ن‍س‌ پ‍وش‍اک‌)
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 160 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
3- راز زیبایی در حیاء و عفاف: همراه با داستان‌های جذاب گرایش زنان آوازه‌خوان و ستاره سینما به اسلام
نويسنده:اسدالله محمدی‌نیا - سبط اکبر (ع) - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 2 -84-7936-964-978 انتخاب
4- آئین بهزیستی اسلام: خ‍ودآرائ‍ی‌ (ش‍ک‍ل‌ پ‍وش‍اک‌)
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 392 صفحه - جلد 4 - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
5- آداب مد و پوشش در کشورهای عربی اسلامی
نويسنده:ندا خیاط‌نژادشوشتری - بهنام قلم - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -2-98384-600-978 انتخاب
6- آیین بهزیستی اسلام: خودآرایی (رنگ پوشاک)
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 159 صفحه - جلد 2 - چاپ 3 سال 1368 - 10000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
7- آئین بهزیستی اسلام: خ‍ودآرائ‍ی‌ (ج‍ن‍س‌ پ‍وش‍اک‌)
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 160 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
8- فلسفه پوشش اسلامی
نويسنده:رجب بیت‌اللهی - فارسیران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -00-6349-622-978 انتخاب
9- آئین بهزیستی اسلام: خودآرائی (جنس پوشاک)
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - طب سنتی ایران - 162 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 150000 ریال - 1 -59-7110-600-978 انتخاب
10- آیین بهزیستی اسلام (شکل پوشاک)
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 392 صفحه - جلد 4 - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2