لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (9)
تالیف (18)
ترجمه (29)
تهران (37)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکوفه‌های امید
نويسنده:زرین‌تاج صباحی - راز نهان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 0 -243-258-600-978 انتخاب
2- انجمن‌های گمنام = Anonymous fellowships
نويسنده:مرسده خیامی - بنی‌هاشم - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 1 -65-8814-964-978 انتخاب
3- 101 راه برای شروع ملاقات: راهنمای آسان برای برگزاری جلسات ترک اعتیاد
نويسنده:مل بی ؛ مترجم:نگین کشاورزیان - پندار تابان - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 5 -34-6895-600-978 انتخاب
4- سنگ بنای بهبود
نويسنده:مجتبی دشتی ؛ نويسنده:مرتضی دشتی ؛ ويراستار:امیرمسعود معینی - توانگران - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -99-7608-964-978 انتخاب
5- اعتیاد: پذیرش و درمان
نويسنده:بهروز امیری‌ابوالعباس ؛ نويسنده:رسول امیری ؛ نويسنده:حبیبه حیرتی - پل - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 550000 ریال - 8 -245-233-964-978 انتخاب
6- از دل تو تا دل من: دوازده گام برای زندگی شفقت‌آمیز
نويسنده:کارن آرمسترانگ ؛ مترجم:مرضیه سلیمانی - فرهنگ نشر نو،نشر آسیم - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 4 -23-7439-600-978 انتخاب
7- بهبودی 12 قدم = Recovery 12 steps
نويسنده:مرسده خیامی - بنی هاشم - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 2 -84-8814-964-978 انتخاب
8- ذهنت را تغییر بده تا زندگی‌ات تغییر کند "12 اصل ساده"
نويسنده:کارن کیسی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - لیوسا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1700 نسخه - 40000 ریال - 9 -55-5138-600-978 انتخاب
9- 12 پاداش پنهان در فرایند جبران خسارت: راهکارهایی برای کسب بهبودی عاطفی از طریق بخشش و احترام به خود
نويسنده:آلن برگر ؛ مترجم:محسن فاضلی - افق دور - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 6 -49-7167-600-978 انتخاب
10- تشکیل گروه 12 قدم
نويسنده:مرسده خیامی - بنی هاشم - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 5 -96-8814-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5