لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (9)
تالیف (2)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امپراتوری سرمایه
نويسنده:الن‌میکسینز وود ؛ مترجم:حسن مرتضوی - نشر نیکا - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -79-5836-964 انتخاب
2- خاستگاه سرمایه‌داری از چشم‌اندازی گسترده‌تر
نويسنده:الن‌میکسینز وود ؛ مترجم:حسن مرتضوی - ثالث - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 8 -124-405-600-978 انتخاب
3- تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی: مالکیت و رسالت
نويسنده:ای.کی. هانت ؛ مترجم:سهراب بهداد - آگه - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 220 نسخه - 640000 ریال - 1 -035-329-964-978 انتخاب
4- ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن
نويسنده:سوزان سانتگ ؛ نويسنده:جری‌زد مولر ؛ مترجم:مهدی نصراله‌زاده - بیدگل - 742 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 480000 ریال - 2 -27-7806-600-978 انتخاب
5- سرمایه‌داری؛ خیزش، خیانات، خدمات
نويسنده:نادر مهرگان ؛ نويسنده:مهدی کرامت‌فر - نور علم - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -136-169-600-978 انتخاب
6- عصر برده‌داری نوین
نويسنده:علی رجبی‌اسلامی - سمیع - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 2 -49-5622-600-978 انتخاب
7- تجربه‌ی شهری
نويسنده:دیوید هاروی ؛ مترجم:عارف اقوامی‌مقدم - پژواک - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -21-6299-600-978 انتخاب
8- نیروهای کار: جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870
نويسنده:بورلی سیلور ؛ مترجم:سپهدار منصوری ؛ ويراستار:آذر پارسا - ژرف - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -72-8925-964-978 انتخاب
9- تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی: مالکیت و رسالت
نويسنده:ای.کی. هانت ؛ مترجم:سهراب بهداد - آگه - 476 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 220 نسخه - 600000 ریال - 2 -035-329-964 انتخاب
10- نیروهای کار: جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870
نويسنده:بورلی سیلور ؛ مترجم:سپهدار منصوری ؛ ويراستار:آذر پارسا - ژرف - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 220000 ریال - 2 -72-8925-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3