لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (42)
تالیف (95)
ترجمه (14)
تهران (85)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پول، ارز و بانکداری
نويسنده:یوسف فرجی ؛ ويراستار:ایرج توتونچیان - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 4 -069-468-964-978 انتخاب
2- اقتصاد چگونه عمل می‌کند؟ اقتصاد کلان و بازارهای مالی
نويسنده:فارمر راجر ؛ مترجم:نادر مهرگان ؛ مترجم:مهدی کرامت‌فر - نور علم - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 87000 ریال - 6 -109-169-600-978 انتخاب
3- سیاست‌های پولی و مالی: ضرورت اصلاح بازارهای مالی
نويسنده:کیومرث آریا - نشر نی - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 170000 ریال - 7 -435-185-964-978 انتخاب
4- تجارت در بازار جهانی فارکس
نويسنده:علی نیک‌طالع - چالش - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 0 -02-2522-964 انتخاب
5- اقتصاد پول و بانکداری
نويسنده:حمید بهمن‌پور ؛ نويسنده:سعید مشیری - نشر نی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 300 نسخه - 250000 ریال - 5 -215-185-964-978 انتخاب
6- اقتصاد پول و بانکداری
نويسنده:حمید بهمن‌پور ؛ نويسنده:سعید مشیری - نشر نی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -215-185-964-978 انتخاب
7- سیاست پولی، تورم و چرخه تجاری
نويسنده:خوردی گالی ؛ مترجم:زهرا افشاری ؛ ويراستار:محبوبه مهدوی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -92-5982-600-978 انتخاب
8- داد و ستد در بازار جهانی ارز: مفاهیم و پایه‌ها
نويسنده:محمد مساح - چالش - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -11-2522-964-978 انتخاب
9- جایگاه خلق پول در نظام اقتصادی اسلام
نويسنده:سیدعبدالحمید ثابت - دانشگاه عدالت - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 7 -05-8420-600-978 انتخاب
10- پول، ارز و بانکداری
نويسنده:محمد قجر ؛ نويسنده:ابراهیم سری‌دیوشلی ؛ ويراستار:فهیمه حسنوی - هوشمند تدبیر - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 8 -7-93458-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11