لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(170)
چاپ مجدد (18)
تالیف (188)
ترجمه (0)
تهران (111)
شهرستان (77)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (188) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مریخ جای من نیست
شاعر:سمیرا عاشوری - صالحیان - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -2-98364-600-978 انتخاب
2- یارا
شاعر:سیده‌زیبا اجتهد - پرسیس - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -25-6127-600-978 انتخاب
3- زندگی حق السکوت من است
شاعر: الهام - مطبوعات دینی - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 42000 ریال - انتخاب
4- خانه‌ی امن بچگی
شاعر:فرنگیس نسیم‌پور - کردگار - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 4 -04-7376-964-978 انتخاب
5- ماهی برکه گل‌آلود: مجموعه شعر
شاعر:مهدی حسنی‌باقری - نشر نون - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -4-93644-600-978 انتخاب
6- گل‌های زندگی
شاعر:علی حیدری‌معاف - بلور - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -15-6082-600-978 انتخاب
7- ناگهان...
شاعر:امید مهرزاده - خالدین - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 4 -12-8597-600-978 انتخاب
8- دفترهای واپسین: دفتر سوم: به رنگ زرد
شاعر:احمدرضا احمدی - کتاب نشر نیکا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 75000 ریال - 2 -62-5906-600-978 انتخاب
9- حسن‌شناسی: حسن جویی - حسن گویی
شاعر:هرمز انصاری - هرمز انصاری - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 8 -5653-04-964-978 انتخاب
10- چاردرد واژه‌ها
شاعر:حسین رخشانفر - نشر نویسنده - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 6000 ریال - 0 -02-8042-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19