لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(186)
چاپ مجدد (19)
تالیف (205)
ترجمه (0)
تهران (118)
شهرستان (87)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر (من) نویس: شعر آزاد فارسی
شاعر:محسن آریاپاد - بلور - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -663-306-600-978 انتخاب
2- پرسه خیال
شاعر:هایده نثری - نگار و نیما (نگیما) - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 2 -76-2978-964-978 انتخاب
3- من پلیس خاطرات توام: شعرهای آزاد
شاعر:مهدی شایان - هنر رسانه اردی‌بهشت - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 6 -59-6154-600-978 انتخاب
4- از نام‌ها خبری نیست (78 - 84)
شاعر:مریم سقلاطونی - مجنون - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 3 -04-7453-964 انتخاب
5- باید از یاد من بروی (شعرهای آزاد)
شاعر:رویا شاه‌حسین‌زاده - هنر رسانه اردی‌بهشت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -69-6154-600-978 انتخاب
6- عاشقانه‌های بدون مخاطب
شاعر:فیاض نظمی - نسل روشن - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 170000 ریال - 6 -23-6676-622-978 انتخاب
7- دختری در یلدا
شاعر:آمنه رمضانی - ارمغان‌گیلار،امیرالعلم،برگ فردوس،نورالنور - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -07-5989-600-978 انتخاب
8- بوسه‌درمانی‌های ویانا
شاعر:محمدرضا معماریان - بوتیمار - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -48-7556-600-978 انتخاب
9- کمی تا نیمه ابری (مجموعه شعر سپید)
شاعر:قاسم سبحانی - نیلوفران - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 22000 ریال - 6 -50-6393-600-978 انتخاب
10- با خودت قدری ماه بیاور
شاعر:همراز لطفی - آوای ‌کلار - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 35000 ریال - 1 -76-5395-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21