لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (11)
تالیف (5)
ترجمه (12)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سعادت
نويسنده:دانیل‌ام. هیبرون ؛ مترجم:حسین عظیمی - ققنوس - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 4 -128-278-600-978 انتخاب
2- هنر خوشبختی: پنجاه قاعده برای دستیابی به زندگی توام با خوشبختی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - نشر مرکز - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1200 نسخه - 155000 ریال - 0 -339-213-964-978 انتخاب
3- هنر خوشبختی: پنجاه قاعده برای دستیابی به زندگی توام با خوشبختی
گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - نشر مرکز - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1200 نسخه - 155000 ریال - 0 -339-213-964-978 انتخاب
4- زندگی خوب: 30 گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن
نويسنده:مارک ورنون ؛ مترجم:پژمان طهرانیان - فرهنگ نشر نو،آسیم - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1100 نسخه - 520000 ریال - 4 -65-7439-600-978 انتخاب
5- ابعاد 9گانه سبک زندگی اسلامی و شادکامی: شناختی - عاطفی - اجتماعی زنان
نويسنده:معصومه حسین‌آبادی ؛ نويسنده:معصومه ژیان‌باقری - آوای آرامش - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 6 -02-6332-622-978 انتخاب
6- زندگی خوب: 30 گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن
نويسنده:مارک ورنون ؛ مترجم:پژمان طهرانیان - فرهنگ نشر نو،آسیم - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 4 -65-7439-600-978 انتخاب
7- "خوش‌بختی" چه چیز نیست؟ (چگونه خوش‌بخت نشویم!)
نويسنده:عبدالعظیم کریمی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 1 -915-348-964-978 انتخاب
8- زندگی خوب: 30 گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن
نويسنده:مارک ورنون ؛ مترجم:پژمان طهرانیان - فرهنگ نشر نو،آسیم - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 4 -65-7439-600-978 انتخاب
9- سعادت و فضیلت در نگاه فلسفه اسلامی و فلسفه یونانی (بررسی دیدگاه‌های فارابی و ارسطو)
نويسنده:علی صبری - میعاد اندیشه - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -07-8540-600-978 انتخاب
10- زندگی خوب: 30 گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن
نويسنده:مارک ورنون ؛ مترجم:پژمان طهرانیان - فرهنگ نشر نو،آسیم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1650 نسخه - 420000 ریال - 4 -65-7439-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2