لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29483)
چاپ مجدد (6661)
تالیف (35879)
ترجمه (265)
تهران (23174)
شهرستان (12970)
كودك و نوجوان (487)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (36144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین غم و آخرین نگاه: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 276 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 6000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
2- اندوه زن بودن: مجموعه شعر
شاعر:خاطره حجازی - خاطره حجازی - 84 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 1400 نسخه - 300 ریال - انتخاب
3- انقلاب در شعر شهریار
نويسنده:محمدحسین شهریار - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 44 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 3000 نسخه - 75 ریال - انتخاب
4- ای اشکها بریزید (اشعار مذهبی)
نويسنده:حبیب چایچیان - علمیه اسلامیه - 400 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- زخمه جنون: مجموعه شعر
نويسنده:کریم رحمانیان‌حقیقی - فردوس - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 1200 نسخه - 500 ریال - انتخاب
6- زندگی و اشعار ادیب نیشابوری
- بنیاد چاپ و نشر - 432 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
7- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:فریده دانایی - سهیل - 368 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
8- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار - ناس،هلال - 432 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1371 - 7000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
9- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 660 صفحه - پالتویی - چاپ 3 سال 1374 - 5500 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
10- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
نويسنده:سعید یوسف‌نیا - کتاب نیستان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 4000 ریال - 8 -04-6882-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3615