لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30560)
چاپ مجدد (6901)
تالیف (37185)
ترجمه (276)
تهران (23923)
شهرستان (13538)
كودك و نوجوان (500)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (37461) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هشت کتاب: مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، ...
نويسنده:سهراب سپهری - طهوری - 468 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 24 سال 1379 - 5000 نسخه - 22500 ریال - 3 -0-90079-964 انتخاب
2- طوفان غم
نويسنده:قربان قربانی‌پورصیقلسرایی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 3 -15-6436-964 انتخاب
3- از خانه تا صاحبخانه: خانه دوست
شاعر:محمد منتظر - نشر جوان امروز - 128 صفحه - جلد 9 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
4- اشعار اندیشه
شاعر:محمدجواد رستگار - کوشامهر - 532 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 8 -48-5951-964 انتخاب
5- صبح و سیب
شاعر:عباسعلی سپاهی‌یونسی - نشر قو - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 نسخه - 3000 ریال - 3 -20-6412-964 انتخاب
6- شبی که گرگ عاشق شد
شاعر:سیمین ساغربهروز - برنامه - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 300 نسخه - 2000 ریال - 6 -01-5582-964 انتخاب
7- بلند تا باران
نويسنده:هوشنگ جهانشاهی - دارینوش - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1200 نسخه - 7000 ریال - 964-5563-50-X انتخاب
8- وقتی تو نباشی
شاعر:مهرداد محمدی - دارینوش - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 8 -51-5563-964 انتخاب
9- زمین خالی است: گزیده سروده‌ها
نويسنده:کاوه باسمنجی - آهوان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1200 نسخه - 6000 ریال - 6 -5-90194-964 انتخاب
10- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:محمدجواد محبتی - کتاب نیستان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 3 -014-337-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3747