لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1483)
چاپ مجدد (578)
تالیف (2054)
ترجمه (7)
تهران (1289)
شهرستان (772)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (69)

تعداد یافت شده (2061) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنج غزل: مجموعه هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 580 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 11 سال 1375 - 10000 نسخه - 11500 ریال - 4 -6-90105-964 انتخاب
2- بنمار: مجموعه آثار دانش‌آموزان "شعر"
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌امورفرهنگی‌وهنری‌وزارت‌آموزش‌وپرورش ؛ ويراستار:جعفر سید - سبز آرنگ - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -0-91768-964 انتخاب
3- ه‍ف‍ت‌ ش‍ه‍ر ع‍ش‍ق‌: ش‍ام‍ل‌ ه‍ف‍ت‌ دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، م‍ولان‍ا ش‍م‍س‌ م‍غ‍رب‍ی ‌... ش‍وری‍ده‌ ش‍ی‍رازی
گردآورنده:رضا معصومی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 11500 ریال - 964-436-466-X انتخاب
4- از عشق سرودی بسراییم
گردآورنده:م. قنبرزاده - ایران‌ویچ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 6 -05-6193-964 انتخاب
5- گلزار شعر و ادب
نويسنده:شهباز آزادمهر - باربد - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -35-8969-964-978 انتخاب
6- اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران
نويسنده:آزاد محمودی ؛ ويراستار:مهدی صحراگرد - فرهنگستان هنر - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -92-2986-964-978 انتخاب
7- بیان المحمود (تذکره‌ای در فن مشاعره)
نويسنده: محمودمیرزاقاجار ؛ مصحح:هاشم محدث - اطلاعات - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1050 نسخه - 200000 ریال - 3 -995-423-964-978 انتخاب
8- بهارستان معانی: مصرع‌های مشهور و نیمه‌های فراموش شده آنها
نويسنده:سعید ملازم - معین - 282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 2 -135-165-964-978 انتخاب
9- پنج کتاب: کریما، نام حق، پندنامه، اعتقادنامه، قاضی قطب
گردآورنده:خلیل براهویی - اولوالالباب - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 6 -23-6072-622-978 انتخاب
10- مشق شعر: منتخبی از اشعار پارسی‌گویان
گردآورنده:فاطمه حاجی‌فیضی - افزون - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 9 -3-95729-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 207