لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8289)
چاپ مجدد (13605)
تالیف (21464)
ترجمه (430)
تهران (16232)
شهرستان (5662)
كودك و نوجوان (21859)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (21894) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلام ای بچه‌ها، بلندخوانی
شاعر:هوشنگ اشترانی ؛ نقاش:شادی عشقی - نشر مفاهیم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 0 -37-5523-964 انتخاب
2- کلاغه از سفر می‌آد
شاعر:حسن نجار ؛ نقاش:یوسف زبیدی - نارنج - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 1 -51-6372-964 انتخاب
3- حسنی نگو یه دسته گل: قصه‌ای به شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 28 سال 1377 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 0 -20-5872-964 انتخاب
4- خانم گل
نويسنده:حمید عاملی ؛ تصويرگر:مهدی ذبیحی - نشر بچه‌ها سلام - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 12000 نسخه - 1500 ریال - 9 -55-6113-964 انتخاب
5- مداد بردار. رنگ بزن
شاعر:حمید عاملی ؛ نقاش:افشین آماده - نشر بچه‌ها سلام - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 30000 نسخه - 1500 ریال - 964-6113-46-X انتخاب
6- مداد بردار. رنگ بزن
شاعر:حمید عاملی ؛ نقاش:افشین آماده - نشر بچه‌ها سلام - 12 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 30000 نسخه - 1500 ریال - 8 -47-6113-964 انتخاب
7- کشتی حیوانات
نويسنده:آزاده آشیان - پر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 5 -10-5518-964 انتخاب
8- چهار فصل: بهار، تابستان، پاییز، زمستان
نويسنده:شکوفه تقی ؛ تصويرگر:رویا مشعوف ؛ تصويرگر:پری‌سیما طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 20000 نسخه - 1500 ریال - 9 -149-432-964 انتخاب
9- گاو حسن چه جوره؟
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:سیمین شهروان - نشر افق - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 0 -54-6003-964 انتخاب
10- همسفر نور
شاعر:نسرین صمصامی ؛ نقاش:علی نامور - تربیت - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 2400 ریال - 3 -99-6306-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2190