لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (4)
تهران (3)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:طهماسب شیروانی - پیدار - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300 نسخه - 485000 ریال - 3 -388-499-600-978 انتخاب
2- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:مینگ لی ؛ نويسنده:برندا‌جی. پیتز ؛ نويسنده:جروم کوارترمن - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -1973-10-964-978 انتخاب
3- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
4- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:مینگ لی ؛ نويسنده:برندا‌جی. پیتز ؛ نويسنده:جروم کوارترمن - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 348 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 420000 ریال - 1 -6825-03-964-978 انتخاب
5- روش تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:الله‌یار عرب‌مومنی ؛ نويسنده:خدایار مومنی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -4831-10-964-978 انتخاب
6- روش تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:طهماسب شیروانی - پیدار - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 358000 ریال - 3 -388-499-600-978 انتخاب
7- پرسشنامه‌های کاربردی مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی (همراه با تعریف مفاهیم، ارائه روش آماری، پیشنهاد جامعه آماری و منابع)
نويسنده:مهدی طالب‌پور ؛ نويسنده:سیدمحمدجواد رضوی - طنین دانش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 185000 ریال - انتخاب
8- پرسشنامه‌های مدیریت ورزشی
نويسنده:نوشین بنار ؛ گردآورنده:سجاد مومنی ؛ گردآورنده:محمود هاشمی - دانشگاه گیلان - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -106-153-600-978 انتخاب
9- پرسشنامه‌های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی: همراه با تعریف مفاهیم، ارائه روش آماری، پیشنهاد جامعه آماری و منابع
نويسنده:مهدی طالب‌پور ؛ نويسنده:سیدمحمدجواد رضوی - طنین دانش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 185000 ریال - 2 -09-8319-600-978 انتخاب
10- روش تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:طهماسب شیروانی ؛ نويسنده:ایمان نسترن‌بروجنی - سرافرازان البرز - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 4 -56-7349-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2