لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (24)
تالیف (28)
ترجمه (26)
تهران (48)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از مولکول تا استعاره: نظریه‌ی نورونی زبان
نويسنده:جروم‌ا. فلدمن ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - 454 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 220 نسخه - 550000 ریال - 3 -391-416-964-978 انتخاب
2- علوم شناختی: مقدمه‌ای بر مطالعه‌ی ذهن
نويسنده:جی فردنبرگ ؛ نويسنده:گوردون سیلورمن ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،شرکت پیشرو فناوری قائد - 660 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -91-5769-964-978 انتخاب
3- زبان و مغز
نويسنده:مایکل‌اس. گادزانیگا ؛ نويسنده:ریچاردبی. آیوری ؛ نويسنده:جورج‌رونالد منگان - آرنا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -481-356-600-978 انتخاب
4- بررسی ظرفیت و کارآمدی فلسفه صدرالمتالهین در تولید مبادی علوم طبیعی
نويسنده:عسکر دیرباز ؛ نويسنده:نرجس یزدانی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 165000 ریال - 1 -178-429-600-978 انتخاب
5- فلسفه جسمانی: ذهن جسمانی و چالش آن با اندیشه غرب
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:مارک جانسون ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - 498 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1398 - 330 نسخه - 4 -336-416-964-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر علوم و فناوری‌های شناختی و کاربردهای آن
تدوين:سیدکمال خرازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 270000 ریال - 1 -0447-02-600-978 انتخاب
7- جهان‌بینی علمی
نويسنده:برتراند راسل ؛ مترجم:حسن منصور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 295 صفحه - چاپ 3 سال 1360 - انتخاب
8- نظریه علم
نويسنده:محمدرضا داورپناه ؛ نويسنده:حیدر مختار ؛ ويراستار:ابوالفضل هاشمی - دبیزش - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 3 -61-7712-964-978 انتخاب
9- درباره علم شناختی: هوش مصنوعی، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، علم اعصاب و فلسفه ذهن
نويسنده:جواد حاتمی - امیرکبیر - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 6 -1604-00-964-978 انتخاب
10- عقلانیت روش علمی
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - نقش جهان - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 5 -57-6688-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6