لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی دوچرخه‌سواری
نويسنده:شانون سوندال ؛ مترجم:ابراهیم برارپور ؛ مترجم:یاسمینا نجف‌نیا - دولتمند - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 130000 ریال - 7 -44-8242-964-978 انتخاب
2- علم دوچرخه‌سواری
نويسنده:استیون‌اس. چونگ ؛ نويسنده:مایکل سابلا ؛ مترجم:میلاد پیراللهی - موسسه آموزشی تالیفی ارشدان - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 3 -732-995-600-978 انتخاب
3- راهنمایی بر ارگونومی دوچرخه‌سواری
نويسنده:فهیمه ترکمن ؛ نويسنده:سمیه فرهنگ‌دهقان ؛ نويسنده:مهدی محمدیان‌مستان‌آباد - آوای قلم - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 90000 ریال - 9 -98-7542-600-978 انتخاب
4- ورزشکاران دوچرخه‌سوار و شاخص‌های فیزیولوژیکی
نويسنده:امین طالب‌الحق‌کاخکی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -118-453-600-978 انتخاب
5- شاخص‌های فیزیولوژیکی ورزشکاران دوچرخه‌سوار
نويسنده:فرهاد عطایی ؛ ويراستار:مجید کوثری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -241-453-600-978 انتخاب
6- راهنمایی بر ارگونومی دوچرخه‌سواری
نويسنده:فهیمه ترکمن ؛ نويسنده:سمیه فرهنگ‌دهقان ؛ نويسنده:مهدی محمدیان‌مستان‌آباد - آوای قلم - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150 نسخه - 90000 ریال - 9 -98-7542-600-978 انتخاب
7- عوامل موثر در موفقیت ورزشکاران
نويسنده:مهدی شاه‌بنده‌دمیرچی ؛ ويراستار:سمیه دمیرچی - اندیشه کامیاب ایرانیان - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 6 -396-453-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1