لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1030)
چاپ مجدد (1485)
تالیف (532)
ترجمه (1983)
تهران (2070)
شهرستان (445)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (2515) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آدمسازی
نويسنده:ویرجینیا ستیر ؛ مترجم:بهروز بیرشک ؛ ويراستار:احمد بیرشک - اندیشمند - 373 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 450 ریال - انتخاب
2- ارتباطات انسانی
نويسنده:مهدی محسنیان‌راد - دانشکده علوم ارتباط اجتماعی - 142 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - 150 ریال - انتخاب
3- بازیها: روانشناسی روابط انسانی
نويسنده:اریک برن ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - نو - 240 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 2000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
4- برای بهتر زیستن
نويسنده:سیدضیاءالدین تنکابنی ؛ مترجم:غلامحسین نجفی - بعثت - 197 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- همه را دوست دارم و آنان نیز ...؟!
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:زهره فتوحی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - خاتون - 251 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 3000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
6- همه را دوست دارم و آنان نیز ...؟!
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:زهره فتوحی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - خاتون - 251 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- همه را دوست دارم و آنان نیز ...؟!
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:زهره فتوحی - روشنگران و مطالعات زنان - 252 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 2000 ریال - انتخاب
8- مردان مریخی، زنان ونوسی: چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
9- مردان مریخی، زنان ونوسی: چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 2500 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
10- مردان مریخی، زنان ونوسی: چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:علیرضا عندلیب ؛ مترجم:اشرف عدیلی - سیمرغ - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 252