لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (8)
تالیف (30)
ترجمه (2)
تهران (30)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تیم‌های ورزشی = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: team sports
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 8 -048-398-600-978 انتخاب
2- تمرینات معلق وزن بدن چرخشی
نويسنده:یلدا دهقان ؛ نويسنده:محمد تقوی - یلدا دهقان - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 2 -0334-00-622-978 انتخاب
3- آناتومی تمرین وزنه‌های آزاد: راهنمای تشریحی عضلات استفاده شده حین تمرین با دمبل، هالتر، کتل‌بل (دمبل روسی) و غیره
نويسنده:رایان جورج ؛ مترجم:امید ظفرمند ؛ مترجم:اعظم خلیل‌پور - حتمی - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 3 -163-355-600-978 انتخاب
4- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: انعطاف‌پذیری = Total body resistance exercises suspension training course: flexibility
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 46 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 1 -047-398-600-978 انتخاب
5- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: گروهی Total body resistance exercises group suspension training course = Trx GSTC
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 128 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -059-398-600-978 انتخاب
6- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 176 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
7- تمرینات قدرتی کاربردی
نويسنده:مه‌پری قاسم‌نژاد - آوای ظهور - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -67-5896-600-978 انتخاب
8- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: گلف = Total body resistance exercises suspension training course: golf
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 58 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -062-398-600-978 انتخاب
9- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:شهرام علم - آیندگان - 170 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
10- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: کتلبل 2 = ‏‫‫Total body resistance exercises suspension training course: kettlebell 2‬‬
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 62 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 223000 ریال - 0 -044-398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4