لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (8)
تالیف (30)
ترجمه (2)
تهران (30)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تمرینات پیشرفته = the PROS ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: train like
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -045-398-600-978 انتخاب
2- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:شهرام علم - آیندگان - 172 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
3- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:شهرام علم - آیندگان - 168 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
4- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: کتلبل 2 = ‏‫‫Total body resistance exercises suspension training course: kettlebell 2‬‬
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 62 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 223000 ریال - 0 -044-398-600-978 انتخاب
5- تمرینات مقاومتی با توپ و کش بدن‌سازی
نويسنده:فائزه امیری‌شیری ؛ نويسنده:فریدون اژدری - صبح انتظار - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -49-7685-600-978 انتخاب
6- دوره آموزشی تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن: TRX STC
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 318 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 3 -056-398-600-978 انتخاب
7- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 174 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
8- معرفی و آموزش تمرینات ریپ تی.آر.ایکس
نويسنده:امین خسروی‌نصر ؛ نويسنده:سارا پژمان‌آرین - علوم ورزشی - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 292000 ریال - 4 -63-6467-600-978 انتخاب
9- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: بوت کمپ و طناب 2 = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: boot camp ropes & straps 2
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 46 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 6 -039-398-600-978 انتخاب
10- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: گروهی Total body resistance exercises group suspension training course = Trx GSTC
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 128 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -059-398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4