لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(270)
چاپ مجدد (277)
تالیف (393)
ترجمه (154)
تهران (322)
شهرستان (225)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (547) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه‌ها و فرمان‌های مدیریت خانواده
نويسنده:پرومود بترا ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نخستین - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1250 نسخه - 30000 ریال - 5 -51-8037-964 انتخاب
2- شیوه‌های مهرورزی در خانواده
نويسنده:محمدعلی ضرابی‌اصل - چویل - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -17-7411-600-978 انتخاب
3- عشق و آرامش: کتاب آموزشی طرح ملی آموزش‌های هنگام ازدواج
- اندیشه ماندگار - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 1 -81-8334-600-978 انتخاب
4- نگرشی جامعه‌شناختی به خانواده‌ها در دنیای امروز
نويسنده:دیوید چپل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:باقر ساروخانی - نشر افکار - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 4 -009-228-964-978 انتخاب
5- مسائل خانواده و ازدواج
نويسنده:علی مرادزاده - ناد - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -0-99701-622-978 انتخاب
6- خانواده پویا 10
- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
7- فرهنگ زناشویی
نويسنده:مهدی ضیایی - عصر جوان - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 8 -58-8806-964-978 انتخاب
8- خانواده پویا
- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 96 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 8 -304-411-964-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - سروش - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 7 -956-376-964-978 انتخاب
10- ماهی یکبار خانواده 3
مترجم: گروه مترجمان - اندیشه عالم - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -52-8892-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55