لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(266)
چاپ مجدد (263)
تالیف (376)
ترجمه (153)
تهران (317)
شهرستان (212)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (529) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الفبای زندگی: آشنایی با اصول و عوامل تحکیم خانواده
نويسنده:جواد محدثی - بوستان کتاب - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 1 -490-548-964-978 انتخاب
2- مجموعه نوشتارهای تربیتی: خانه‌ی گرم، مدرسه‌ی مطلوب
نويسنده:زهرا بازرگان ؛ ويراستار:ندا اسدی - انجمن اولیاء و مربیان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -323-451-964-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - سروش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -523-376-964-978 انتخاب
4- مدیریت مطلوب والدین
نويسنده:مهتاب زارع‌ولاشدی ؛ ويراستار:علی‌اصغر اسدی‌ساخمرسی - مهتاب زارع‌ولاشدی - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -9617-04-964-978 انتخاب
5- بهداشت پوست، مو و زیبایی
نويسنده:اکرم بهشتی ؛ نويسنده:مریم کرامتکار - دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونت پژوهشی،حدیث امروز - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 6 -66-7536-964 انتخاب
6- خانواده موفق: ارتباط والدین و فرزندان
نويسنده:علی حسین‌زاده - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،دانشگاه کاشان - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 41000 ریال - 1 -709-411-964-978 انتخاب
7- خانواده پویا 4
تدوين: ینی - موسسه ‌آموزشی ‌و پژوهشی ‌امام ‌خمینی ‌ره، ‌مرکز انتشارات - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 4 -247-411-964 انتخاب
8- خانواده ما
مترجم:رزیتا قاسم‌لو - آریا نوین - 6 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 3 -23-5951-600-978 انتخاب
9- خانواده پویا 10
- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
10- سلامت فرد و خانواده استفاده: مدرسین دانشگاه، دانشجویان پزشکی، ارشد، کارشناسی، پرستاری، مامایی، بهداشت و پیراپزشکی همراه با نمونه سوالات کارشناسی ارشد
نويسنده:زهرا راهنورد ؛ نويسنده:معصومه عرب - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 260000 ریال - 9 -470-399-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 53