لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(275)
چاپ مجدد (280)
تالیف (399)
ترجمه (156)
تهران (327)
شهرستان (228)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (555) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی خانواده موفق
نويسنده:فیلیپ‌سی. مک‌گراو ؛ مترجم:محمدمهدی شریعت‌باقری ؛ مقدمه:غلامعلی افروز - دانژه - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 1 -65-5070-600-978 انتخاب
2- روانشناسی خانواده
نويسنده:حسن ملکی - آوای نور - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 270000 ریال - 6 -198-309-600-978 انتخاب
3- جمعیت و دانش خانواده
نويسنده:کبری دوستی‌فر - علوم و فنون پزشکی اهواز - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 0 -84-7025-600-978 انتخاب
4- خانواده و خانواده‌درمانی
نويسنده:سالوادور مینوچین ؛ مترجم:باقر ثنائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 0 -0009-00-964-978 انتخاب
5- دانش خانواده و جمعیت
نويسنده:ابوالقاسم اکبری - رشد و توسعه - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -09-6149-600-978 انتخاب
6- خانواده‌ی برتر، زندگی بهتر
نويسنده:مجید سلطانی‌گردفرامرزی - علمی،آسونه - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 425000 ریال - انتخاب
7- دانش خانواده سالم: جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمد جهانفر ؛ ويراستار:احمد به‌پژوه ؛ ويراستار:شایسته جهان‌فر - جهان فرهنگی،دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 2 -9-92878-964 انتخاب
8- دانش خانواده و جمعیت
نويسنده:عبدالمجید نعمت‌اللهی ؛ نويسنده:اعظم شفیعی - ندای کارآفرین - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -05-7095-600-978 انتخاب
9- روانشناسی خانواده
نويسنده:حسن ملکی - آوای نور - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 220000 ریال - 6 -198-309-600-978 انتخاب
10- خانواده پویا 8
- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 56