لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(274)
چاپ مجدد (279)
تالیف (398)
ترجمه (155)
تهران (326)
شهرستان (227)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (553) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانواده و امام خمینی (ره)
نويسنده:حسنعلی میرزابیگی ؛ ويراستار:فاطمه علیمحمدی - فراگفت،توسعه قلم،فرتاب - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 3 -85-2793-964-978 انتخاب
2- تحولات خانواده: پویایی خانواده در حوزه‌های فرهنگی گوناگون
نويسنده:جمشید بهنام ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر ماهی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -17-7948-964 انتخاب
3- خانواده و امام خمینی (ره)
نويسنده:حسنعلی میرزابیگی ؛ ويراستار:فاطمه علیمحمدی - فراگفت،توسعه قلم،آفرینه،ندای دوست - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -85-2793-964-978 انتخاب
4- حرف اضافی ممنوع!: راهنمای پدران و مادران در مختصر و مفید صحبت کردن با فرزندان
نويسنده:ویل جاکوبز ؛ نويسنده:گوردون جاکوبز ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - پیک بهار - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 6 -16-7184-964 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - سروش - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 7 -956-376-964-978 انتخاب
6- خانواده پویا
تدوين: معاونت تربیتی - فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 96 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1389 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 2 -248-411-964 انتخاب
7- کتاب طلایی دانش خانواده و جمعیت (نسل سوم): ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:ندا برومندیگانه ؛ ويراستار:سعید خواجوند - طلایی پویندگان دانشگاه - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -499-248-600-978 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - سروش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -523-376-964-978 انتخاب
9- فرهنگ زناشویی
نويسنده:مهدی ضیایی - عصر جوان - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 8 -58-8806-964-978 انتخاب
10- خانواده پویا
- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 128 صفحه - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -337-411-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 56