لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(278)
چاپ مجدد (280)
تالیف (401)
ترجمه (157)
تهران (330)
شهرستان (228)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (558) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحولات خانواده: پویایی خانواده در حوزه‌های فرهنگی گوناگون
نويسنده:جمشید بهنام ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر ماهی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -17-7948-964 انتخاب
2- مدیریت و برنامه‌ریزی امور خانواده
نويسنده:حسن ملکی - دانش زنجان - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 39500 ریال - 8 -13-5429-600-978 انتخاب
3- خانواده، اسلام و فمینیسم: تبیین رویکرد اسلام و فمینیسم به کارکردهای خانواده
نويسنده:اسماعیل چراغی‌کوتیانی - مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 28500 ریال - 6 -481-411-964-978 انتخاب
4- خانواده و خانواده‌درمانی
نويسنده:سالوادور مینوچین ؛ مترجم:باقر ثنائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 0 -0009-00-964-978 انتخاب
5- گذر از رنج جدایی و پیوند دوباره با خانواده
نويسنده:مارک سیشل ؛ مترجم:اکرم محبوب ؛ مترجم:نرگس عباسی - نشر قطره - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 220000 ریال - 8 -986-119-600-978 انتخاب
6- چطور باید در خانواده زنده ماند؟
نويسنده:کاترین ماتلن ؛ نويسنده:برنادت کاستکا ؛ مترجم:ناهید قزوینی - ایران بان،قطره - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 0 -49-7989-964 انتخاب
7- خانواده سالم
گردآورنده:اشرف گرامی‌زادگان ؛ گردآورنده:اشرف مهمان‌نوازان ؛ گردآورنده:محبوبه ابراهیمی‌توانی - وزارت کشور، دفتر امور بانوان - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - انتخاب
8- دانش خانواده سالم: جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمد جهانفر ؛ ويراستار:احمد به‌پژوه ؛ ويراستار:شایسته جهان‌فر - جهان فرهنگی،دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 2 -9-92878-964 انتخاب
9- می‌توانی ببخشی اما فراموش نکنی که ...!!!
نويسنده:چارلز کلاین ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:حمیده رستمی - هو - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 88000 ریال - 2 -47-5512-600-978 انتخاب
10- تغذیه سالم (یک)
نويسنده:مریم جوادی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونت پژوهشی،حدیث امروز - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 5 -61-7536-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 56