لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (8)
تالیف (63)
ترجمه (8)
تهران (57)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمونه الگویی سند برنامه استراتژیک بیمارستانی
نويسنده:محمدجواد سلیمانی ؛ نويسنده:فاطمه سمنانی - واژه ‌پرداز - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -45-7945-964-978 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک و مدیریت در شبکه‌های اجتماعی
نويسنده:احمدرضا ملکی - دکتر کاظمینی - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -0-96533-600-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری در سطوح بنگاهی و فرابنگاهی
نويسنده:نیما گروسی‌مختارزاده ؛ ويراستار:فاطمه جهانگیری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 360000 ریال - 1 -7336-03-964-978 انتخاب
4- مدیریت استراتژیک ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی
نويسنده:زهرا عاقل ؛ ويراستار:فاطمه محمدی - طلایی پویندگان دانشگاه - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 0 -046-248-600-978 انتخاب
5- دست‌برگ مدیران
نويسنده:داود خوش‌چشم - دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -15-8828-600-978 انتخاب
6- تجربه‌ای موفق از کاربرد کنترل استراتژیک
نويسنده:عبدالهادی مطهری - سلسله - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 229000 ریال - 4 -179-242-964-978 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک با تاکید بر ارزیابی استراتژیک
نويسنده:محمدحامد رسول‌اف - کلک سیمین - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -59-7506-600-978 انتخاب
8- مدیریت استراتژیک با نگاهی به آینده‌نگری در سازمان
نويسنده:سمانه آذرپرا ؛ نويسنده:مریم ابراهیمی - صالحیان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 97000 ریال - 4 -1-98042-600-978 انتخاب
9- مبانی مدیریت و استراتژیک
نويسنده:مریم تیموری‌راد ؛ نويسنده:علیرضا عزیزی - آیریک - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 6 -21-6166-600-978 انتخاب
10- موانع اجرای برنامه‌ریزی استراتژی در سازمان‌ها
نويسنده:مجتبی خزایی - اندیشگان،کانون کارگروه‌های همیاری نورآفرینش - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 8 -72-5811-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8