لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (7)
تالیف (62)
ترجمه (7)
تهران (55)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استراتژی‌‌های موفق در شرکت‌های بازرگانی
نويسنده:علی نحوی‌راد - آب خست - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -03-6104-622-978 انتخاب
2- مهندسی نظام مدیریت راهبردی کشور
نويسنده:مهدی ناظمی‌اردکانی - آثار فکر - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 420000 ریال - 8 -46-8833-600-978 انتخاب
3- مدیریت استراتژیک با تاکید بر ارزیابی استراتژیک
نويسنده:محمدحامد رسول‌اف - کلک سیمین - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -59-7506-600-978 انتخاب
4- مدیریت استراتژیک و مدیریت در شبکه‌های اجتماعی
نويسنده:احمدرضا ملکی - دکتر کاظمینی - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -0-96533-600-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی)
نويسنده:شهریار رستمی ؛ نويسنده:عباس ناصری ؛ نويسنده:محمدسجاد رشیدپور - جوهر حیات - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -84-7525-600-978 انتخاب
6- پژوهش و فناوری در برنامه‌های توسعه کشور
نويسنده:فریبا فهیم‌یحیایی - سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 260000 ریال - 0 -247-203-622-978 انتخاب
7- بینش استراتژیک در سازمان
نويسنده:مازیار سوری - گیوا - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -499-451-600-978 انتخاب
8- آنچه استراتژیست‌ها باید بدانند: چگونه سازمانی ناب داشته باشیم؟
نويسنده:پرویز نصرتی‌کردکندی - نوآوران سینا - 332 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 6 -42-8534-600-978 انتخاب
9- مدیریت تحول سازمانی
نويسنده:سیدغلامرضا طالبی - سپهر فروزان - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -3-95042-622-978 انتخاب
10- مدیریت استراتژیک ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی
نويسنده:زهرا عاقل ؛ ويراستار:فاطمه محمدی - طلایی پویندگان دانشگاه - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 0 -046-248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7