لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (40)
تالیف (63)
ترجمه (14)
تهران (12)
شهرستان (65)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الفوائد و العبر فی شرح الباب الحادی عشر
شارح:سیدحسین ابوسعیده - عاشورا - 272 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -82-7263-964 انتخاب
2- مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه
نويسنده:سیدمحمدجوادبن‌محمد حسینی‌عاملی ؛ محقق:محمدباقر خالصی - دفتر انتشارات اسلامی - 708 صفحه - جلد 15 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 270000 ریال - 4 -655-470-964-978 انتخاب
3- کتاب النافع یوم الحشر فی شرح: الباب الحادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد - علامه - 96 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1368 - 9000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
4- مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه
نويسنده:سیدمحمدجوادبن‌محمد حسینی‌عاملی ؛ محقق:محمدباقر خالصی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - 704 صفحه - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 22500 ریال - انتخاب
5- ترجمه و تبیین باب حادی عشر علامه حلی (ره)
نويسنده:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 90000 ریال - 6 -75-9972-964-978 انتخاب
6- باب حادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:محمودرضا افتخارزاده - نشر دانش‌پرور - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 7 -6-92738-964 انتخاب
7- شرح الباب الحادی عشر
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ محقق:علی نظامی‌همدانی - جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -639-470-964-978 انتخاب
8- الباب الحادی عشر للعلامه الحلی مع شرح النافع یوم الحشر لمقدادبن‌عبدالله السیوری
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - 292 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- شرح باب حادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ مترجم:عبدالرحیم عقیقی‌بخشایشی ؛ شارح:فاضل مقدادسیوری‌حلی - دفتر نشر نوید اسلام - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 9 -66-6485-964 انتخاب
10- شرح باب حادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ مترجم:عبدالرحیم عقیقی‌بخشایشی ؛ شارح:فاضل مقدادسیوری‌حلی - دفتر نشر نوید اسلام - 224 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 13 سال 1387 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 9 -66-6485-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8