لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(132)
چاپ مجدد (108)
تالیف (127)
ترجمه (113)
تهران (208)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (240) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حدود آزادی در تربیت
نويسنده:علی قائمی‌ ؛ ويراستار:محمد پوریان - انجمن اولیاء و مربیان - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 49000 ریال - 8 -045-451-964-978 انتخاب
2- آزادی در فلسفه سیاسی اسلام
نويسنده:منصور میراحمدی - بوستان کتاب - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 6 -203-371-964 انتخاب
3- جامعه سالم
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - بهجت - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 8 -92-6671-964-978 انتخاب
4- آزادی برای آزادی
نويسنده:سیدمحمدمهدی حسینی - اندیشه و فرهنگ جاویدان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -12-6386-600-978 انتخاب
5- آینده‌ی آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی
نويسنده:فرید زکریا ؛ نويسنده:امیرحسین نوروزی ؛ ويراستار:خشایار دیهیمی - طرح نو - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 1 -54-7134-964 انتخاب
6- نامه‌هایی به فرزندم درباره آزادی
نويسنده:مهدی کلهر - موسسه فرهنگی هنری پویا نقش - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 22500 ریال - 7 -9-91049-964-978 انتخاب
7- توسعه یعنی آزادی
نويسنده:آمارتیاکومار سن ؛ مترجم:سیدمحمدسعید نوری‌نائینی - نشر نی - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 78000 ریال - 964-312-746-X انتخاب
8- آزادی و استبداد
نويسنده: حزب جمهوری اسلامی - حزب جمهوری اسلامی - 46 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
9- آزادی و استبداد در نگاه آخوند خراسانی
نويسنده:اکبر ثبوت - وایا - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -07-8430-600-978 انتخاب
10- جان رالز؛ از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی
نويسنده:احمد واعظی - موسسه بوستان کتاب - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 964-371-828-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24