لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاسیسات الکتریکی تخمین و معماری در طراحی شبکه‌های برق (منطبق بر استانداردهای IEC ایران)
نويسنده:محمدرضا سعیدی - حافظ پژوه - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 30000 ریال - 6 -1-95271-964-978 انتخاب
2- تاسیسات الکتریکی
نويسنده:امیر حسن‌زاده ؛ نويسنده:محمود مومنی ؛ نويسنده:ایمان سریری - دیباگران ‌تهران - 172 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150 نسخه - 175000 ریال - 2 -601-124-600-978 انتخاب
3- تاسیسات الکتریکی سیستم‌های اتصال زمین و جلوگیری از شوک الکتریکی (منطبق بر استانداردهای IEC و ایران)
نويسنده:محمدرضا سعیدی - حافظ پژوه - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -2-95271-964-978 انتخاب
4- اصول طراحی شبکه‌های بیست کیلو ولت و بکارگیری فناوری‌های جدید در طراحی
نويسنده:عباس دستگاه - نظری - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 5 -149-289-600-978 انتخاب
5- تاسیسات الکتریکی
نويسنده:امیر حسن‌زاده ؛ نويسنده:محمود مومنی ؛ نويسنده:ایمان سریری - دیباگران ‌تهران - 220 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150 نسخه - 220000 ریال - 6 -603-124-600-978 انتخاب
6- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -02-6723-622-978 انتخاب
7- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - 152 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -01-6723-622-978 انتخاب
8- تاسیسات الکتریکی
نويسنده:امیر حسن‌زاده ؛ نويسنده:محمود مومنی ؛ نويسنده:ایمان سریری - دیباگران ‌تهران - 200 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150 نسخه - 200000 ریال - 9 -602-124-600-978 انتخاب
9- طراحی و برنامه‌ریزی بهینه شبکه‌های توزیع برق
نويسنده:حشمت‌الله نوری‌زاده ؛ نويسنده:علیرضا قیومی ؛ ويراستار:آرمان رستمی‌پور - نشر دانشگاهی فرهمند - 312 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300 نسخه - 350000 ریال - 0 -99-6215-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1