لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
2- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
3- آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
نويسنده:فضل‌الله رنجبر ؛ ويراستار:نوید رحیمی - قانون یار - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 6 -11-6055-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1