لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاخص‌ها و نماگرهای «حق آزادی بیان» در جمهوری اسلامی ایران به همراه نمونه‌های آماری 18 کشور
گردآورنده:احمد بینا ؛ گردآورنده:بهار اخوان - موسسه صیانت از حقوق زنان - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -3-95224-622-978 انتخاب
2- شب‌های نویسندگان و شاعران ایران (انستیتو گوته - تهران 27 - 18 مهر 1356)
نويسنده:محمدحسین خسروپناه - پیام ‌امروز - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -95-5706-964-978 انتخاب
3- آزادی بیان در نظام حقوقی ایران و چالش‌های آن
نويسنده:شهریار رحیمی - گروه آموزشی مدرس،سنجش و دانش - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 2 -030-216-622-978 انتخاب
4- بررسی کیفی و تطبیقی آزادی بیان در سه کشور ایران، انگلیس و امریکا
نويسنده:ارشاد شکری ؛ نويسنده:ابوالفضل میرزاپورارمکی - اسرار علم - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 7 -0-93832-600-978 انتخاب
5- سیری در کانون نویسندگان ایران
نويسنده:مسلم نجفی - موسسه بوستان کتاب - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 9 -532-371-964 انتخاب
6- Indexes and indicators of "freedom of expression" in the Islamic Reoublic of Iran
نويسنده:احمد بینا ؛ نويسنده:بهار اخوان - موسسه صیانت از حقوق زنان - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -6-95224-622-978 انتخاب
7- [...] نشانه‌شناسی سانسور و سکوت سخن
نويسنده:محمدرضا رضایی‌راد - طرح نو - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 10500 ریال - 4 -75-7134-964 انتخاب
8- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
9- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
10- معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
نويسنده:مریم توکلی‌زنگیر - نایاب - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 4 -19-8785-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2