لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی تعاملی کاربری زمین: راهنمای ایجاد اعتماد میان همسایگان، پیمانکاران، مقامات رسمی برنامه‌ریزی و دوستداران محیط زیست
نويسنده:کارل کد ؛ مترجم:غلامرضا لطیفی ؛ مترجم:فاطمه وکیل - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 55000 ریال - 4 -991-530-964-978 انتخاب
2- برنامه‌ریزی برای منابع محیطی: راهنمایی شامل منابع محیطی در برنامه‌ریزی جامع محلی با نگاهی بر ایران
نويسنده:حبیب محمودی‌چناری ؛ نويسنده:محمد شیرزادوزمتر - سخنوران - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -444-455-600-978 انتخاب
3- آمایش محیط‌زیستی سرزمین
نويسنده:ست آپیاآپکو ؛ مترجم:جهانبخش بالیست ؛ مترجم:مهرداد نهاوندچی - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -220-133-600-978 انتخاب
4- اکولوژی سیمای سرزمین
نويسنده:سیدمحسن حسینی ؛ نويسنده:سجاد رستمی - جهاد دانشگاهی، پژوهشکده محیط زیست - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -0-96863-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1